Nhà nước sẽ sớm có những chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

20/08/2009

Agroviet - Chiều 17/8, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Đề án “Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (NNNT)”...

Một trong những điểm mới của Đề án đó là chính sách miễn, giảm thuế chuyển mục đích sử dụng đất. Theo đó, các nhà đầu tư sẽ được miễn tiền sử dụng đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; được giảm 20 – 50% tiền sử dụng đất phải nộp trong một số trường hợp khác; nhà đầu tư có dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, dự án khuyến khích đầu tư nếu thuê đất hộ gia đình, cá nhân để tiến hành dự án đầu tư đó thì được Nhà nước hỗ trợ 50% tiền thuê đất theo khung giá đất của địa phương cho 5 năm đầu tiên kể từ khi hoàn thành xây dựng cơ bản. Ngoài ra, khuyến khích doanh nghiệp có dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, dự án khuyến khích đầu tư tích tụ đất hình thành vùng nguyên liệu thông qua hình thức hộ gia đình, cá nhân góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với các dự án không thu hồi đất.

Dòng vốn chảy vào nông thôn còn rất ít

Đề án cũng đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào NNNT như: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm thuế giá trị gia tăng; ưu đãi về thuế nhập khẩu; khuyến công; phát triển ngành nghề nông thôn; đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho NNNT…

Kết luận cuộc thảo luận và đóng góp ý kiến cho Dự thảo Đề án, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ, hiện nay chúng ta có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ phát triển NNNT, tuy nhiên những chính sách này chưa đủ mạnh. Vì vậy cần phải có những chính sách đủ mạnh, phải làm thế nào để doanh nghiệp trong và ngoài nước thấy hấp dẫn đầu tư vào NNNT. Phó Thủ tướng gợi ý, Đề án nên mở rộng địa bàn ưu đãi đầu tư hơn nữa ngoài địa bàn đặc biệt khó khăn và khó khăn. Danh mục lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt khuyến khích đầu tư và khuyến khích đầu tư nên tập trung chủ yếu là đầu tư trực tiếp phục vụ NNNT như: chế biến, trồng trọt, nuôi trồng nông-lâm-thủy hải sản, phát triển vùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến… “Nhà nước sẽ ưu tiên hỗ trợ đầu tư hạ tầng cơ sở cho các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực này, nhất là xây dựng cụm công nghiệp phục vụ cho phát triển nông nghiệp ở nông thôn”, Phó Thủ tướng khẳng định. Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện Đề án để trình Chính phủ.

AGROINFO


Tin khác