AGROINFO chào hàng in ấn báo cáo

27/04/2010

AGROINFO xin trân trọng kính mời các đối tác có đủ năng lực, điều kiện tham gia...

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN

NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 

Số:  ....... /TTTT

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày .... tháng .... năm 2010

 

 

THƯ MỜI CHÀO HÀNG

            Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn có nhu cầu in: “ Báo cáo thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam 2009”  với yêu cầu về chất lượng và số lượng như sau:

 

STT

Nội dung

Yêu cầu kỹ thuật

Số lượng

1

Báo cáo thường niên ngành hàng cà phê Việt Nam 2009 và Triển vọng năm 2010”

( Khoảng từ 50-70 trang)

- Bìa in giấy Couché 300grs cán mờ, in 4 màu, 2 mặt.

- Ruột in giấy Couché 150, in 4 màu

- Khổ A4

120 cuốn

 

Thời gian thực hiện tháng 05/2010

Trung tâm Thông tin mời các nhà in có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia chào hàng. Địa chỉ liên hệ:

Lê Hương Thảo – Phòng hành chính

Trung tâm Thông tin phát triển Nông nghiệp nông thôn

Tầng 4, 16 Thụy Khuê, Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04 9725153/ 0905.789.666

Thời gian nhận báo giá trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng thông báo

 

           

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN PTNNNT

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

TRẦN THỊ QUỲNH CHI

 

      

            Xem toàn văn thư mời tại đây


Tin khác