Phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

09/08/2010

AGROINFO - Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn khoá XVIII, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Nông dân đã có nhiều đổi mới, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Thực hiện công tác tuyên truyền đi đôi với các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các cấp hội, động viên nông dân tạo ra nhiều nông sản, hàng hoá chất lượng cao, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn. Hoạt động hội ngày càng thể hiện vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

 
                           Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở Văn Bàn

Các phong trào thi đua đều hướng vào xây dựng tổ chức hội vững mạnh, toàn diện có ảnh hưởng đến việc xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, phát động phong trào thi đua gắn liền với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ban Chấp hành Hội không ngừng được củng cố, kiện toàn, quan tâm đến số lượng và chất lượng hội viên. Trong 5 năm đã kết nạp mới được 2.733 hội viên, bình quân hàng năm tăng 10,4%.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển, có sức lan toả trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Khích lệ động viên nông dân toàn huyện vươn lên xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế trang trại ở nông thôn. Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, những điển hình tiên tiến giúp nhau xoá đói, giảm nghèo có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng. Qua tổng kết phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ VIII (năm 2008) toàn huyện có 2.918 hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất giỏi các cấp, chiếm 23% tổng số hộ nông dân (tăng 134 hộ so với năm 2005). Trong số hộ sản xuất giỏi các cấp có 33 hộ được UBND huyện công nhận là hộ có mô hình kinh tế trang trại. Các xã có hộ sản xuất giỏi chiếm tỷ lệ cao là: Hoà Mạc, Văn Sơn, Khánh Yên Trung, Liêm Phú... Phong trào nông dân thi đua xây dựng gia đình văn hoá, thôn, bản văn hoá ngày càng phát triển, số gia đình văn hoá tăng từ 10% - 15% hàng năm. Các cấp hội đã năng động, linh hoạt phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể vận động nông dân hăng hái tham gia vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tổ chức thành công các cuộc thi: "Nhà nông đua tài", "Liên hoan tiếng hát đồng quê", giải bóng chuyền "Bông lúa vàng".

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Trong 5 năm, các cấp hội đã vận động nông dân đóng góp trên 68.675 công lao động, làm mới và sửa chữa 770 km đường giao thông, 492,7 km kênh mương. Hội Nông dân huyện đã xây dựng nghị quyết vận động chống thả rông gia súc được nông dân đồng tình hưởng ứng. Ngay sau khi triển khai nghị quyết đã có 8.900 hộ nông dân cam kết không thả rông gia súc. Sau hơn 2 năm triển khai, các cơ sở đã vận động nông dân làm mới 778 chuồng trại, làm chuyển biến một bước nhận thức của nông dân từ việc chăn nuôi quảng canh sang có chuồng trại nuôi nhốt gia súc.

Do có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động đa dạng hoá các hình thức tập hợp nông dân, gắn lợi ích chính đáng của hội viên nông dân với các phong trào hành động cách mạng, cụ thể hoá nhiệm vụ chính trị của địa phương vào các chương trình công tác, Hội Nông dân huyện đã thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ về mọi mặt, coi trọng việc lựa chọn, bố trí, đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, có năng lực, có uy tín cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Năm 2009, Hội Nông dân huyện Văn Bàn đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Hội Nông dân khối huyện, thành phố.

Phạm Khánh (Theo Báo Lào Cai)

Tin khác