Cần tuyển chuyên gia phân tích thị trường vật tư nông nghiệp

14/05/2010

AGROINFO thông báo tuyển dụng chuyên gia phân tích thị trường vật tư nong nghiệp. Đây là cơ hội việc làm hấp dẫn cho các ứng viên tiềm năng....

TRUNG TÂM THÔNG TIN NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BẢN QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ (TOR)

CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

I. GIỚI THIỆU

Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn (trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) không thể tiếp cận đầy đủ các thông tin thị trường nông nghiệp, đặc biệt là các thông tin dự báo và phân tích thị trường. Đây là một khó khăn lớn mà các doanh nghiệp này phải đương đầu trong khi nền kinh tế nước ta đang trên đà hòa nhập nền kinh tế khu vực và thế giới

Mặc dù các thông tin liên quan đến chính sách nông nghiệp, nông thôn đã và đang được phổ biến đến các đối tượng có liên quan theo các hình thức khác nhau, cả ở trung ương và địa phương. Tuy nhiên, thông tin này chủ yếu tập trung vào thông báo chính sách mới, giới thiệu đối tượng chính sách , khi nào và ở đâu chính sách này sẽ được thực hiện một cách một cách hoàn chỉnh. Thông tin phản hồi từ người có quyền lợi về việc thực hiện các chính sách, song chủ yếu dưới dạng ý kiến từ các cá nhân đơn lẻ hoặc từ một vài tổ chức.

Trong khi đó, tại một số đơn vị tư vấn chính sách hiện nay như Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cán bộ chính sách đã tiến hành nhiều nghiên cứu liên quan đến hỗ trợ cho các doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa một cách có hệ thống và hiệu quả. Những nghiên cứu này chưa được công bố công khai rộng rãi cho mọi đối tượng có liên quan.

Nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) nông nghiệp nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt dự án tổng thể 5 năm “Nghiên cứu các đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp và địa bàn nông thôn giai đoạn 2006-2010” do Tây Ban Nha tài trợ và giao cho Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn thực hiện.

Trung tâm Thông tin Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được hỗ trợ bởi Ban QLDA hoạt động như một trung tâm kết nối và tập hợp tất cả các thông tin về thị trường và chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa bên trong và bên ngoài của IPSARD và được kết nối với truyền thông cơ quan để thúc đẩy phổ biến thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả cho các đối tượng có liên quan.

Để thực hiện các nhiệm vụ này, Trung tâm đang thành lập một nhóm chuyên gia (kể cả chuyên gia phân tích thị trường hàng hóa nông nghiệp, tập trung vào vật tư nông nghiệp), là bộ phận có trách nhiệm cung cấp thông tin thị trường với nội dung và các yêu cầu cụ thể như sau:

II. BỐI CẢNH

Sau khi gia nhập WTO và kinh tế thị trường, Việt Nam là loại bỏ các rào cản của ngành công nghiệp bán lẻ và phân phối cho các tập đoàn quốc tế. Đây được coi là một thách thức rất lớn cho các DNVVN.

III. MỤC TIÊU

Mục tiêu của nhiệm vụ này là cải thiện phân tích thị trường vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu) để có thể cung cấp các thông tin có giá trị cho một loạt các bên liên quan, đặc biệt là các DNVVN , giúp họ đưa ra quyết định chính xác và kịp thời trong hoạt động sản xuất và kinh doanh

IV. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA CHUYÊN GIA

Ø Xây dựng một chiến lược để cập nhật và phát triển thông tin thị trường liên quan vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu), bao gồm cả thông tin trong và ngoài nước

Ø Cùng với Agroinfo, phát triển nhóm chuyên gia vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu) (TOR, kế hoạch hành động của nhóm).

Ø Xây dựng đề cương hồ sơ hàng hóa

Ø Thiết lập danh sách các ấn phẩm, kết quả nghiên cứu có sẵn và cơ sở dữ liệu, nguồn thông tin, liên quan đến vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu).

Ø Xem xét một số công cụ phân tích thị trường nông nghiệp.

Ø Xây dựng và phát triển các đề cương cho một loạt các sản phẩm thông tin để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan, đặc biệt là DNNVV.

V. SẢN PHẨM MONG ĐỢI

Ø Một chiến lược cập nhật và phát triển thông tin thị trường về vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu), bao gồm gồm cả thông tin trong và ngoài nước TOR, kế hoạch hành động của nhóm chuyên gia vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu).

Ø Đề cương hồ sơ hàng hóa

Ø Danh sách các ấn phẩm, kết quả nghiên cứu có sẵn và cơ sở dữ liệu, nguồn thông tin, liên quan đến vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu).

Ø Báo cáo về công cụ phân tích thị trường nông nghiệp.

Ø Đề cương cho một loạt các sản phẩm thông tin để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan , đặc biệt là DNNVV.

VI. YÊU CẦU CHUYÊN MÔN

Ø Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên bằng Thạc sĩ) về lĩnh vực kinh tế, kinh tế nông nghiệp, thương mại quốc tế

Ø Kinh nghiệm trong phân tích kinh tế, phân tích thị trường

Ø Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp (phân bón và thuốc trừ sâu)

Ø Sử dụng tiếng Anh thành thạo.

VII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian làm việc: Từ tháng 07 năm 2010 đến tháng 07 năm 2011

Địa điểm làm việc: Phòng Nghiên cứu và Phát triển - Trung tâm Thông tin - số 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà nội; Và đi khảo sát tại một số tỉnh theo yêu cầu của Trung tâm. Chi phí đi lại và công tác phí sẽ do Trung tâm Thông tin chi trả theo hướng dẫn của Ban quản lý dự án SMEs.

VIII. HẠN NỘP HỒ SƠ

Hồ sơ nhận đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2010

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm thông tin PTNNNT, tầng 4, Viện Chính sách – Chiến lược PTNNNT, Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội


Tin khác