Đánh giá chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với làng nghề trong khủng hoảng

27/10/2010

AGROINFO - Ngày 26/10/2010 tại Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp (IPSARD) - Nông thôn đã diễn ra Hội thảo: “Đánh giá của khủng hoảng kinh tế và chính sách hỗ trợ của chính phủ đến làng nghề”.Tham dự có Viện Chính sách và Chiến lược PTNT và đại diện của nhiều doanh nghiệp.

Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận các giải pháp hỗ trợ giữa các nhà quản lý với doanh nghiệp, đồng thời nêu lên một số định hướng chính sách cho phát triển làng nghề. Mục tiêu của chương trình là nhằm góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho phát triển làng nghề nhằm tạo ra hành lang pháp lý cũng như các cơ chế, chính sách thuận lợi cho định hướng phát triển kinh tế làng nghề.

 
 Th.S Nguyễn Đình Hùng đang báo cáo kết quả nghiên cứu

Tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Đình Long – Phó Viện trưởng IPSARD trình bày về “Đánh giá ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với phát triển làng nghề” nêu ra những phân tích nhận định bối cảnh kinh tế trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế cũng như đánh giá các tác động của chính sách đến với kinh tế làng nghề. TS. Lê Đức Thịnh – Trưởng Bộ môn Thể chế Nông thôn đã trình bày một số nghiên cứu trường hợp và định hướng chính sách cho phát triển làng nghề.

Thanh Xuân


Tin khác