Đổi mới tư duy làm nông thôn mới

02/03/2011

Phóng viên NTNN đã phỏng vấn ông Tăng Minh Lộc- Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ NNPTNT) về kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) sẽ triển khai trong năm 2011.

Ông Lộc nói: Nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất hiện nay theo tôi không phải là việc lao vào xây dựng cơ sở hạ tầng ngay cho có bộ mặt mới của nông thôn, mà cần phải tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ vận hành các cấp từ tỉnh, huyện đến xã hiểu về NTM, bởi qua đi khảo sát, chúng tôi nhận thấy rất nhiều cán bộ cơ sở hiểu về NTM vẫn còn rất lơ mơ.
Hầu hết, đều hiểu làm NTM là toàn xây dựng cơ sở hạ tầng hay cách huy động nội lực; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư về nông thôn cũng còn rất lúng túng, chưa được làm rõ.
 
Do đó, đây là vấn đề mà chúng ta cần phải "phá váng" để thay đổi tư duy cho những cán bộ này. Mặt khác, chúng ta cũng cần tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu về NTM, tránh việc ỷ lại hoàn toàn vào nhà nước
.
Trong bộ tiêu chí về xây dựng NTM, có đặt ra vấn đề xây dựng nông thôn hiện đại, nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Nhưng vấn đề này có vẻ hơi khó với một nông thôn Việt Nam đang khá lộn xộn như hiện này?
 
Chính vì tiêu chí và thực tế như vậy, nên chúng tôi đặt ra vấn đề cần phải tập trung vào công tác quy hoạch trước tiên. Bởi nông thôn nước ta hiện đang rất lộn xộn, không có người quản lý quy hoạch, nên bây giờ phải đưa vấn đề quy hoạch nông thôn cả vào luật và vào hương ước. Khi có quy hoạch rồi, chúng ta mới có thể tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng được.
 
Theo tính toán đến cuối năm nay, công việc này phải được hoàn thành ở hơn 9.000 xã trên địa bàn cả nước. Ngoài ra, theo tôi khi xây dựng NTM, thì cảnh quan môi trường nông thôn phải là tiêu chí số 1, chúng ta phải đưa ra được các mẫu nhà, khuôn viên, cũng như cảnh quan xung quanh làng xóm mới có thể có NTM được.
 
Để có bộ mặt NTM thực sự mới, thì vẫn cần phải có hạ tầng tốt, nhưng hiện trạng hạ tầng nông thôn nước ta vẫn còn rất nhiều khó khăn.Theo ông, cần ưu tiên xây dựng hạ tầng cho những lĩnh vực nào trước?
 
Trong năm 2011 này, Quc hi đã thông qua khon ngân sách 1.600 t đng cho NTM. S vn này đã được thông báo và giao cho Ban ch đo các tnh đ giao cho các đa phương và có ưu tiên cho các tnh đim, huyn đim, xã đim.
Ông Tăng Minh Lộc
Theo tôi, trong hạ tầng cần quan tâm trước tiên đến giao thông, điện, thuỷ lợi, đặc biệt là vấn đề nước sạch trong thời gian gần đây là rất quan trọng. Nhưng cũng cần nói rõ là, xây dựng cơ sở hạ tầng không có nghĩa là chúng ta đập bỏ, phá hết những cái cũ đi để làm lại từ đầu cho phù hợp với tiêu chí, có nhiều hạng mục chỉ cần chỉnh trang, cải tạo, bổ sung là được.
 
Hạ tầng chỉ nên chiếm từ 60-70% vốn của địa phương có, còn lại chúng ta cũng phải tập trung vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hoá… thì mới có NTM được. Ngoài việc xây dựng hạ tầng cho giao thông, cũng cần phải tập trung xây dựng hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp hàng hoá, để làm được điều này, chúng ta cần có sự tham gia, hỗ trợ của Nhà nước.
 
Nhiều ý kiến cho rằng, muốn làm NTM, thì phải có những con người mới, nhưng hiện nay thanh niên nhiều nơi đã bỏ làng ra phố kiếm sống?
 
Chúng ta phải tạo cho thanh niên tư duy có thể vươn lên làm giàu từ nông nghiệp, muốn làm được như vậy cần tích cực cổ suý cho những người sản xuất giỏi, tạo được sự tự hào cho những người nông dân sản xuất giỏi. Bởi vì muốn làm giàu được từ nông nghiệp cũng phải có kiến thức giỏi, có tầm nhìn, trình độ lớn.
 
Nhưng để thu hút được thanh niên vươn lên làm giàu ngay tại nông thôn phải có chính sách thu hút, cũng như quan tâm đến đời sống sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cho những người ở nông thôn. Bên cạnh đó, chúng ta cần giao việc cụ thể cho các tổ chức đoàn thể ở nông thôn từ Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đến Hội Phụ nữ… cùng có trách nhiệm và tham gia vào làm NTM.
 
Xin cảm ơn ông!

Agroinfo - Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn: Báo Nông thôn ngày nay - số 52 ngày 02/03/2011


Tin khác