Hộ kinh doanh cá thể sẽ được đánh giá năng lực cạnh tranh

01/03/2011

Theo Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn (Ipsard), tính đến giữa năm 2010, cả nước có khoảng 2,3 triệu hộ và tổ chức kinh doanh cá thể (PFI), tạo việc làm cho 11 triệu lao động và đóng góp khoảng 20% GDP cả nước.

Tuy nhiên, hàng năm, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) về môi trường đầu tư dựa trên đánh giá của các DN có đăng ký kinh doanh mà hoàn toàn bỏ qua khu vực PFI là những đối tượng không phải đăng ký kinh doanh.

Trong khi đó, PFI là thành phần kinh tế có vai trò rất quan trọng trong việc tạo việc làm, nhưng cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Trước tình hình đó, Ipsard đã tổ chức nghiên cứu về chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh của PFI để thấy rõ vai trò của khu vực kinh tế này trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam. Ipsard cho rằng, đây sẽ là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá về môi trường kinh doanh cấp tỉnh PCI. Hiện nay, chỉ số này mới chỉ được nghiên cứu tại Vĩnh Phúc và Bắc Ninh và nếu được thực hiện trên phạm vi cả nước, đây sẽ là cơ sở để cải thiện môi trường kinh doanh của thành phần kinh tế đặc biệt này.

Các kết quả ban đầu của nghiên cứu chỉ số PFI cho thấy, các hộ kinh doanh cá thể gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh, đặc biệt là về vốn, mặt bằng… Ngoài ra, đây cũng là đối tượng ít được sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền. Thậm chí một cán bộ phường cũng có thể gây khó khăn cho các thành phần kinh tế này. Ra đời chỉ PFI của các địa phương, các hộ kinh doanh cá thể sẽ có thêm cơ hội phát triển mới.

Agroinfo - Theo Báo NNVN

Nguồn: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/1/15/15/73165/Default.aspx


Tin khác