Đánh giá tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam

04/10/2005

Ngày 29-09-2005 hội thảo giới thiệu báo cáo đánh giá tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam thuộc dự án VIE/61/94, do Cục Xúc Tiến Thương Mại - Bộ Thương Mại và Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế UNCTAD/WTO (ITC) tổ chức, đã diễn ra tại Melia Hà Nội.
Ngày 29-09-2005 hội thảo giới thiệu báo cáo đánh giá tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam thuộc dự án VIE/61/94, do Cục Xúc Tiến Thương Mại - Bộ Thương Mại và Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế UNCTAD/WTO (ITC) tổ chức, đã diễn ra tại Melia Hà Nội. |Tại đây các nhóm chuyên gia trong nước và quốc tế đã trình bày báo cáo đánh giá tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam đối với các sản phẩm thuộc bốn ngành hàng lớn là nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ công mỹ nghệ và công nghiệp. Các tiêu chuẩn đánh giá được xây dựng dựa trên những nghiên cứu phân tích về tình hình xuất khẩu hiện nay, khả năng cung ứng nội địa và môi trường kinh tế quốc tế. Các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu được phân ra làm ba nhóm: nhóm có tiềm năng lớn, nhóm tiềm năng trung bình và nhóm tiềm năng thấp. Đồng thời một loạt các khuyến nghị hành động cũng được đưa ra đối với từng mặt hàng được đánh giá là có tiềm năng này. Hội thảo được đánh giá là khá thành công với sự đóng góp ý kiến tích cực và thảo luận sôi nổi của các cán bộ từ nhiều bộ, ban, ngành khác nhau. Những ý kiến này sẽ tạo điều kiện cho nhóm nghiên cứu có thể bổ sung hoàn thiện bản báo cáo làm cho nó trở thành một tài liệu tham khảo giá trị trong việc định hướng chiến lược xuất khẩu của Việt Nam.

Tin khác

©2020 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062, Email: viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC