Trung Quốc với chính sách phát triển công nghệ cao và phát triển nông nghiệp

03/10/2005

Phát biểu tại Hội thảo Quốc tế về Phát triển Công nghệ cao tổ chức tại Hà nội ngày 29/30-9-2005, Giáo sư Chen Zhangliang, Trường Đại học Nông nghiệp Trung quốc, Nguyên Hiệu phó Trường Đại học Bắc Kinh,  khẳng định “công nghệ sinh học đã là một công cụ hữu ích đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp Trung Quốc và góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho hơn 1 tỷ dân số Trung Quốc, trong điều kiện quá trình đô thị hóa ngày càng tăng và lượng lao động nông thôn ngày càng giảm đi...” Ông phát biểu, “có ba điều mà tôi tâm đắc nhất trong chính sách phát triển công nghiệp cao của nước nhà và có lẽ đây là điều kiện cần để các Doanh nghiệp-Nhà trường có được những thành công.
Phát biểu tại Hội thảo Quốc tế về Phát triển Công nghệ cao tổ chức tại Hà nội ngày 29/30-9-2005, Giáo sư Chen Zhangliang, Trường Đại học Nông nghiệp Trung quốc, Nguyên Hiệu phó Trường Đại học Bắc Kinh,  khẳng định “công nghệ sinh học đã là một công cụ hữu ích đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp Trung Quốc và góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho hơn 1 tỷ dân số Trung Quốc, trong điều kiện quá trình đô thị hóa ngày càng tăng và lượng lao động nông thôn ngày càng giảm đi...” Ông phát biểu, “có ba điều mà tôi tâm đắc nhất trong chính sách phát triển công nghiệp cao của nước nhà và có lẽ đây là điều kiện cần để các Doanh nghiệp-Nhà trường có được những thành công.| Thứ nhất, Chính phủ cho phép các Trường Đại học chúng tôi được kinh doanh thông qua việc thành lập doanh nghiệp. Thứ hai, các doanh nghiệp khi mới ra đời được Nhà trường hỗ trợ rất nhiều về tài chính và nguồn nhân lực. Và Thứ ba, với tư cách là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, chúng tôi sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi từ chương trình phát triển các khu công nghệ cao như thuế thu nhập, cơ sở hạ tầng...”
 
(Hoàng Ngân lược ghi Bài phát biểu của Giáo sư Chen Zhangliang,

Tin khác

©2020 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062, Email: viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC