Bùng nổ ngành bán lẻ lương thực và thực phẩm vùng châu Á Thái Bình Dương

28/09/2005

Hiện nay ngành bán lẻ lương thực thực phẩm ở các nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh vùng châu Á Thái Bình Dương đang diễn ra một sự bùng nổ mang tính cách mạng. Đây là phát biểu khai mạc của ông Walter J. Armbruster trong hội thảo Triển vọng ngành lương thực thực phẩm Thái Bình Dương diễn ra ở Côn Minh trong 3 ngày 11 đến 14/5/2005.
Hiện nay ngành bán lẻ lương thực thực phẩm ở các nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh vùng châu Á Thái Bình Dương đang diễn ra một sự bùng nổ mang tính cách mạng. Đây là phát biểu khai mạc của ông Walter J. Armbruster trong hội thảo Triển vọng ngành lương thực thực phẩm Thái Bình Dương diễn ra ở Côn Minh trong 3 ngày 11 đến 14/5/2005.|
Trong phần trình bày của mình chuyên gia Bill Coyle Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ nhận định quá trình toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế cùng với luồng vốn đầu tư nước ngoài và các tập đoàn chế biến và kinh doanh thực phẩm thâm nhập vào các thị trường đang tăng trưởng đã dẫn đến những thay đổi cơ bản các hoạt động kinh doanh truyền thống, tạo nên sự bùng nổ của ngành bản lẻ lương thực-thực phẩm hiện đại như siêu thị, mạng lưới cửa hàng thực phẩm. Trong khi đó, về phía cầu, tăng lên của thu nhập và quá trình đô thị hoá dẫn đến lối sống thay đổi, nhu cầu tiêu thụ trở nên đa dạng hoá càng làm cho quá trình này diễn ra nhanh mạnh. Xu thế này đang mở ra các triển vọng kinh doanh mới và cũng đặt ra những vấn đề về chính sách quan trọng.
 
Giáo sư Tom Reardon đại học Michigan cho rằng đối với vùng châu Á Thái Bình Dương, sự phát triển của mạng lưới bán lẻ hiện đại, đặc biệt là hệ thống siêu thị chia ra làm ba làn sóng lớn: Làn sóng thứ nhất, các nước như Hàn Quốc, Đài Loan, Chi Lê, Phillipin; Làn sóng thứ hai, Mêxicô, Thái Lan, Inđônêxia; Làn sóng thứ ba, Pêru, Trung Quốc, Việt Nam, tốc độ tăng trưởng 30-40%/năm. Bà Farzana Moshin giám đốc vùng châu Á Thái Bình Dương của Euromonitor - tổ chức nghiên cứu thị trường nổi tiếng thế giới cho rằng ngành bán lẻ thực phẩm đóng gói của vùng châu Á Thái Bình Dương đang tăng trưởng rất mạnh do thu nhập tăng mạnh, nhu cầu đa dạng hoá, và sự phát triển của loại hình bán lẻ hiện đại
 
Về xu hướng phát triển của siêu thị đó là 3 xu thế cơ bản: (i) lan toả từ các thành phố lớn, trung tâm đến các đô thị nhỏ, thị trấn; (ii), Người tiêu thụ từ tầng lớp giàu có đến trung lưu, khá giả và bình thường; (iii), các sản phẩm bán trong siêu thị bắt đầu từ sản phẩm chế biến, đóng hộp mở rộng ra các sản phẩm tươi sống.
 
Đối với Việt Nam hiện nay chưa có nghiên cứu đầy đủ về chủ đề này, dẫn đến chưa có đánh giá chính xác về hiện trạng nhu cầu và tiềm năng phát triển của mạng lưới bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam là một thị trường tiềm năng và đang tăng trưởng mạnh của loại hình bán lẻ lương thực thực phẩm hiện đại. Về phía cầu, những năm gần đây quá trình đô thị hoá, sự tăng lên của thu nhập, tầng lớp trung lưu nổi lên dẫn đến nhu cầu ngày càng đa dạng, tăng lên theo hướng đòi hỏi các sản phẩm tiêu chuẩn và an toàn. Năm 1998, 20% người giàu nhất có thu nhập trên 600 USD/năm còn hiện nay là 1200 USD/năm. Nếu tính cho thành phố Hồ Chí Minh, 20% người khá giả nhất có thu nhập 1400 USD/năm và tiêu dùng 800 USD/năm. Sự tăng trưởng mạnh của thu nhập và tiêu dùng cho thấy một thị trường tăng trưởng mạnh để giới kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận. Hơn nữa, xu hướng này có hàm ý quan trọng đối với định hướng phát triển. Trong thời gian qua dường như xu hướng chỉ chú trọng đến xuất khẩu đã bỏ quên tiềm năng của thị trường nội địa để cho nước ngoài khai thác.
 
Phạm Quang Diệu

Tin khác

©2020 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062, Email: viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC