Chặn đường cá da trơn Việt Nam: Giới bảo hộ catfish Mỹ bị "gậy ông đập lưng ông"

04/04/2011

Cuối tháng 2/2011, trên nguyên tắc, Bộ Nông nghiệp Mỹ phải ra quyết định về chương trình kiểm tra phẩm chất loại cá da trơn bán trên thị trường Mỹ, mà cụ thể là loại cá được chính thức gọi là catfish. Chương trình này được đề ra nhằm đáp ứng đòi hỏi của giới nuôi catfish tại Mỹ, muốn mượn tay luật lệ, để chặn đường cá tra và ba sa nhập khẩu từ Việt Nam, vốn cạnh tranh dữ dội với catfish tại Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết là công việc chuẩn bị chưa hoàn chỉnh và cần phải có thêm 6 tháng nữa để xem xét thấu đáo hơn.

Như vậy, theo các chuyên gia ở Mỹ thì ngành nuôi cá và một số chính khách Mỹ đã tự mắc vào tấm lưới họ giăng raCác nhóm áp lực cho con cá Mỹ đã gặp quy luật gọi là "hậu quả bất lường" vì tính một đằng mà kết quả lại ra một nẻo. Trước hết, cơ quan Lương Dược Mỹ FDA cho biết là không thấy một mức đào thải đáng kể nào trong các mẫu hàng từ Việt Nam. Thứ hai, các cơ quan công quyền nghiên cứu hồ sơ thì kết luận rằng quy chế kiểm soát cá catfish chỉ gây tốn kém vô ích và là thủ đoạn cạnh tranh chứ không giúp cải thiện vệ sinh hay an toàn thực phẩm.Thứ ba, các nhà nhập khẩu và phân phối cá da trơn từ châu Á và Việt Nam cũng phản ứng với biện pháp cạnh tranh bất chính đó. Đáng chú ý nhất, Nghị sĩ John McCain của tiểu bang Arizona đả kích đạo luật Canh nông 2008 của Mỹ là bảo hộ mậu dịch, kết quả của những nhóm quyền lợi riêng tư nên đang vận động việc thu hồi đạo luật này.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=453131


Tin khác