Trên 90% doanh nghiệp ngành nông nghiệp có quy mô vốn nhỏ dưới 10 tỉ đồng

29/03/2011

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay có tới trên 90% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có vốn dưới 10 tỉ đồng; 6% số doanh nghiệp có vốn từ 10 đến 50 tỉ đồng và chỉ có 1% số doanh nghiệp có mức vốn trên 200 tỉ đồng. Với quy mô vốn nhỏ như vậy, hầu hết các doanh nghiệp đều khó khăn trong việc mở rộng sản xuất.

Đại diện một số hiệp hội trong ngành nông nghiệp cho biết, do quy mô nhỏ bé, hiện nay nhiều doanh nghiệp không tiếp cận được các nguồn vốn vay của các ngân hàng, nhất là các doanh nghiệp nhỏ bởi phương án kinh doanh chưa khả thi, khả năng tài chính yếu chưa đủ điều kiện thế chấp và tín chấp đối với khoản vốn xin vay. Đồng thời, các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp còn yếu trong tiếp cận thị trường quốc tế, thiếu thông tin về thị trường cũng như các quy định của thương mại quốc tế...
Để tạo đột phá trong phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, trọng tâm đầu tư phát triển là nâng cao trình độ nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; tăng cường đổi mới thiết bị công nghệ và ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp bởi công nghệ hiện đại quyết định năng suất và hạ giá thành sản phẩm; nghiên cứu và điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường; tăng cường hợp tác, mở rộng liên kết giữa các doanh nghiệp và giữa các hiệp hội chuyên ngành với các doanh nghiệp để nâng cao sức phát triển và cạnh tranh...Đại diện một số doanh nghiệp trong ngành điều, cà phê, thủy sản còn cho rằng, để tạo sức bật cho các doanh nghiệp nông nghiệp, Nhà nước cần có chính sách riêng bởi việc sản xuất, kinh doanh của các đơn vị này không chỉ là riêng các cán bộ công nhân viên trong công ty mà còn ảnh hưởng tới hàng chục nghìn hộ nông dân cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy sản xuất.
Nhằm trợ giúp các doanh nghiệp nông nghiệp phát triển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra một số chính sách mới như: trợ giúp tài chính thông qua việc khuyến khích thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua các chương trình đào tạo, việc thành lập quỹ phát triển doanh nghiêp nhỏ và vừa để tài trợ các hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đồng thời, nhà nước sẽ trợ giúp mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp bằng việc dành quỹ đất xây các khu, cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê; đổi mới nâng cao năng lực công nghệ, trình độ kỹ thuật thông qua các chương trình trợ giúp Chính phủ; xúc tiến mở rộng thị trường; miễn giảm tiền sử dụng đất, thuê đất hoặc thuê mặt nước cho nhà đầu tư…/.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=452372


Tin khác