Sẽ mở rộng diện tích cánh đồng mẫu lớn

01/09/2011

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, dự kiến đến năm 2013, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ có cánh đồng mẫu 200.000 héc ta để trồng lúa theo tiêu chuẩn "Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt" (VietGap) để phục vụ xuất khẩu.

Mô hình cánh đồng mẫu lớn là mô hình nông dân tham gia trên tinh thần tự nguyện, được cán bộ kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo chương trình “3 giảm, 3 tăng”, hướng dẫn cách ghi chép sổ tay (theo mẫu) trong quá trình sản xuất lúa… Các cánh đồng sản xuất theo qui trình: cày ải phơi đất, vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo sạ; sử dụng cùng 1 loại giống lúa được xác nhận chất lượng cao, xuống giống đồng loạt với mật độ gieo sạ từ 80 - 100 kg/ha… Việc triển khai xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGap tạo điều kiện thuận lợi cho ngành nông nghiệp quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng bền vững; giúp nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hàng nông sản theo hướng tập trung với khối lượng lớn, chất lượng cao, trên cơ sở đó, mở rộng “liên kết 4 nhà” theo hướng “Nông dân nhỏ, cánh đồng lớn”.
Trong vụ hè thu 2011, vụ đầu tiên thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn đã tạo được thành công lớn, với 6.400 hộ nông dân tham gia, đạt 7.803 héc ta/8.370 héc ta so với kế hoạch. Điển hình, một số cánh đồng mẫu lớn đã đạt kết quả khả quan như cánh đồng mẫu lớn tại huyện Vĩnh Hưng (Long An) rộng 150ha có 76 hộ tham gia, năng suất đạt 6,5-7 tấn/ha, giá bán cao hơn 150-200 đồng/kg, lợi nhuận cao hơn bên ngoài mô hình từ 4-5 triệu đồng/ha. Hay tại Đồng Tháp, nông dân tham gia cánh đồng mẫu lớn thu hoạch đạt năng suất 6 tấn/ha, lợi nhuận bình quân 16 - 18 triệu đồng/ha; lợi nhuận tăng thêm so với diện tích ngoài mô hình gần 2,5 triệu đồng/ha.
Cũng theo Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn đang được triển khai tại 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Trong thời gian tới, Cục Trồng trọt sẽ tiếp tục mở rộng diện tích cánh đồng mẫu lớn. Dự kiến, trong vụ đông xuân 2011-2012 diện tích cánh đồng mẫu lớn sẽ nâng lên 20.000 héc ta, cuối năm 2012 là từ 40.000 - 80.000 héc ta, đến năm 2013 sẽ có 200.000 héc ta trồng lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn./.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=476362#


Tin khác