Đổi mới cơ chế quản lý tài chính và chính sách đãi ngộ cán bộ khoa học trong nông nghiệp nông thôn

23/09/2011

Sáng nay (23/09), tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra hội thảo “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính và chính sách đãi ngộ cán bộ khoa học trong nông nghiệp nông thôn” do Bộ KHCN phối hợp cùng Tạp chí Tia sáng tổ chức.

Nhằm thực hiện Quyết định số 1244/QĐ.TTg ngày 25-07-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện cơ chế quản lý và chính sách trong hoạt động khoa học công nghệ (KHCN), TS Đặng Kim Sơn – Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách phát triển NNNT đã trình bày tại Hội thảo vấn đề “Đổi mới quản lý khoa học công nghệ trong nông nghiệp”.
TS Đặng Kim Sơn trình bày tại Hội thảo
Phần trình bày nêu rõ những đóng góp của KHCN vào sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên cũng khó đánh giá chính xác hiệu quả mang lại. Đồng thời nêu lên những định hướng đổi mới cải tiến trong quản lý KHCN như tổ chức lại bộ máy, thành lập các doanh nghiệp, các Viện nghiên cứu, các mục tiêu đề ra … Về tổ chức bộ máy và cán bộ cần được đánh giá, đãi ngộ, trả lương cán bộ theo hiệu quả công việc, năng lực cán bộ; cấp trên đánh giá cấp dưới trực thuộc, công khai tiêu chí. Về tài chính, cần khoán nhiệm vụ KHCN đến sản phẩm cuối cùng; khoán chi sản phẩm KHCN không khoán đến sản phẩm cuối cùng; được vay vốn ưu đãi từ các Quỹ phát triển khoa học và công nghệ và được xây dựng quỹ ủy thác để huy động kinh phí của các nhà tài trợ
Phần trình bày đã đề xuất mô hình thử nghiệm một số cơ chế ở 8 đơn vị nghiên cứu thuộc Bộ Nông nghiệp &PTNT gồm: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn; Viện Nghiên cứu Ngô thuộc Viện KH Nông nghiệp Việt Nam; Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương thuộc Viện Chăn nuôi; Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I; Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ thuộc Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam; Trung tâm Phòng trừ mối và sinh vật có hại thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam; Viện Thuỷ công thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam; Viện Thuỷ điện và Năng lượng tái tạo thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam.
Các đại biểu về dự Hội Thảo
Hội thảo đã được nghe các ý kiến tham luận, đánh giá của các nhà quản lý và lãnh đạo đến từ Bộ KHCN, Bộ Nông nghiệp &PTNT, Bộ Tài chính, trường Đại học Nông nghiệp I cùng các ban ngành khác về những vấn đề được nêu. Hầu hết đều cho rằng: Cần thay đổi tư duy và suy nghĩ trong cơ chế quản lý tài chính và chính sách đãi ngộ cán bộ khoa học trong nông nghiệp nông thôn hiện nay; đồng thời vấn đề tài chính cũng được nhiều đại biểu quan tâm khi thực hiện các chương trình mục tiêu đề ra.
Phòng Truyền thông &ĐTCS - AGROINFO

Tin khác