Mặt hàng mật ong không phải nộp thuế khi xuất khẩu

20/09/2011

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 4454/TCHQ-GSQL nêu rõ, mặt hàng mật ong không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi xuất khẩu, nhập khẩu; không phải nộp thuế khi xuất khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, đã có nhiều mâu thuẫn trong quy định đối với mặt hàng mật ong như: Tại Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 8-3-2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục động vật, sản phẩm động vật phải kiểm dịch, trong đó có mặt hàng mật ong. Do đó, mật ong khi nhập khẩu phải kiểm dịch bắt buộc, còn khi xuất khẩu thì theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc của người mua hàng. Còn theo Thông tư số 23/2009/TT-BNN ngày 29-4-2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y đối với sản xuất, kinh doanh mật ong quy định rõ, mật ong không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi xuất khẩu, nhập khẩu.
Bên cạnh đó mật ong thu mua trong nước rồi đưa vào khu chế xuất phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8-12-2005 của Chính phủ.
Tuy nhiên, mặt hàng mật ong không được định danh tại các Biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành từ năm 2008 đến 2011, do vậy khi xuất khẩu không phải nộp thuế xuất khẩu./.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=479462


Tin khác