Bổ sung 30 triệu USD vốn cho dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp

05/10/2011

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung vốn, điều chỉnh quy mô và kéo dài thời gian thực hiện Dự án "Phát triển ngành Lâm nghiệp" như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vốn bổ sung cho dự án là 30 triệu USD do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Tổng vốn ODA của Dự án sau khi bổ sung là 99,8 triệu USD.
Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan và Ngân hàng thế giới hoàn thiện văn kiện, chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt văn kiện dự án theo quy định hiện hành.
Dự án tiếp tục triển khai thực hiện sẽ mang lại những cơ hội cho các hộ dân được tiếp cập nguồn vốn vay ưu đãi và các biện pháp hỗ trợ kỹ thuật trong đầu tư trồng rừng sản xuất góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn các tỉnh miền Trung.
Theo Báo Đầu tư
Nguồn:

Tin khác