THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

24/10/2011

Trung tâm thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT có nhu cầu mua tài khoản (account) để truy cập tạp chí và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và thông tin của Viện.

 

Trong khuôn khổ Dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” – giai đoạn 2 và 3 (Dự án SMEs) Trung tâm thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT có nhu cầu mua tài khoản (acount) để truy cập tạp chí và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và thông tin của Viện. Danh mục và yêu cầu cụ thể về các loại tạp chí và cơ sở dữ liệu cần truy cập thông qua tài khoản (acount) được chi tiết tại tệp đính kèm thông báo này.

Trung tâm Thông tin PTNNNT kính mời các đơn vị tham gia chào hàng.

Địa chỉ liên hệ:
Bà Lê Thị Kim Chung _ Phòng Tổ chức và Hợp tác Quốc tế
Trung tâm Thông tin PTNNNT
Tầng 4, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: 04 39725153
Thời gian nhận báo giá trong vòng 07 ngày kể từ ngày đăng thông báo mời chào hàng.


Tin khác