Lượng muối tồn kho tháng 1/2012 khoảng 93 nghìn tấn

02/02/2012

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lượng muối tồn trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất tính tới thời điểm 20/01 khoảng gần 93 nghìn tấn (bằng 42% so với cùng kỳ năm 2011).

Trong đó, miền Bắc tồn hơn 15 nghìn tấn, Miền Trung tồn hơn 38 nghìn tấn, Đồng bằng sông Cửu Long tồn hơn 39 nghìn tấn.
Tháng đầu năm 2012, do thời tiết diễn biến phức tạp, ngoại trừ một số tỉnh phía Bắc và Nam Trung bộ diêm dân và doanh nghiệp vẫn tận dụng ngày nắng để sản xuất, còn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long liên tục có mưa trái vụ do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, nên lượng muối sản xuất ra không nhiều.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho biết, tháng đầu năm 2012, diện tích sản xuất muối cả nước ước đạt 14.602 ha, trong đó diện tích muối thủ công đạt 11.638 ha; diện tích muối công nghiệp đạt 2.964 ha. Sản lượng muối tính đến 20/1 đạt khoảng 23.931 tấn (tăng 334% so với cùng kỳ năm 2011). Trong đó, muối sản xuất thủ công đạt 12.250 tấn, muối sản xuất công nghiệp đạt 11.681 tấn.
Nhìn chung giá muối trên cả nước có xu hướng giữ giá và tăng nhẹ, hiện giá muối đứng ở mức: Miền Bắc từ 1.200 - 1.800 đ/kg; Nam Trung Bộ muối sản xuất thủ công từ 600 – 1.100 đ/kg, muối sản xuất công nghiệp từ 1.000 - 1.100 đ/kg; Đồng bằng sông Cửu Long: muối đen và vàng từ 700 - 1.000 đ/kg, muối trắng từ 1.100 - 1.700 đ/kg.
Theo cpv.org             

Nguồn:http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=503941


Tin khác