Năm 2012 cần đào tạo nghề cho 600.000 lao động nông thôn

02/02/2012

Đó là một yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về công tác dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2012.

Theo văn bản của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương chưa hoàn thành phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực, Đề án triển khai Quyết định 1956 cần khẩn trương hoàn thành trong quý I/2012 để làm cơ sở triển khai. Không tổ chức dạy và học khi người lao động không dự báo được nơi làm và mức thu nhập với việc làm có được sau khi học.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trong thời gian tới cần phải tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng các mô hình đã thí điểm có hiệu quả, nghiên cứu xây dựng các mô hình mới dạy nghề gắn với các làng nghề, vùng chuyên canh, huyện điểm, xã xây dựng nông thôn mới và các doanh nghiệp nhằm sản xuất những sản phẩm nông nghiệp có hiệu quả kinh tế khá cao mà tận dụng được nhân lực nông nhàn, nguyên liệu sẵn có. Tiếp tục hoàn thiện việc thí điểm sử dụng thẻ học nghề tại 2 tỉnh Thanh Hóa, Bến Tre để tổng kết, rút kinh nghiệm.
Các Bộ GDĐT, Công Thương, Xây dựng, GTVT, Quốc phòng và các hội, các cơ quan có chức năng dạy nghề cho lao động nông thôn chỉ đạo hệ thống dạy nghề và cơ sở đào tạo trực thuộc tham gia đề án, phối hợp với Bộ LĐTBXH và các Bộ liên quan xây dựng danh mục, chương trình dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp; chú ý nâng cao hiểu biết của người lao động về sản xuất kinh doanh, thông tin đầu ra của sản phẩm.
Trong quá trình thực hiện đề án, các địa phương cần chỉ đạo đài truyền hình, đài phát thanh địa phương có chương trình riêng về dạy nghề cho lao động nông thôn, trong đó có nội dung tuyên truyền cho chính sách của đề án này đến người dân.
Theo Nông thôn ngày nay

Nguồn: http://danviet.vn/74856p1c34/nam-2012-can-dao-tao-nghe-cho-600000-ld-nong-thon.htm


Tin khác