Giải quyết vấn đề ô nhiễm tại các làng nghề Việt Nam

20/12/2011

Sáng nay, 20/12, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD) phối hợp với trường Đại học quốc gia Úc (ANU) tổ chức hội thảo báo cáo kết quả của dự án ngiên cứu “Làng nghề bền vững: Giải quyết vấn đề ô nhiễm tại các làng nghề Việt Nam”.

Dự án triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu từ năm 2009 – 2012, tập trung nghiên cứu bốn làng nghề (Mộc Nam, Phong Khê, Dương Nội, Dương Liễu) ở đồng bằng sông Hồng, được xem là “điểm nóng” về ô nhiễm nước.
Tóm tắt kết quả nghiên cứu (Ảnh: AGROINFO)
 
Trong phần trình bày Tóm tắt kết quả nghiên cứu, ông Phùng Giang Hải đến từ Bộ môn Chính sách và chiến ược PTNNT (thuộc IPSARD) nêu rõ: Làng nghề là nơi tập trung hàng ngàn doanh nghiệp địa phương mang lại thu nhập và việc làm cho người dân ở 2.790 địa điểm trên khắp Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Sự phát triển và tăng trưởng của làng nghề từ khi đổi mới đã làm gia tăng đáng kể thu nhập nông thôn và đã sử dụng khoảng 30% lực lượng lao động nông thôn. Tuy nhiên sự gia tăng của các hoạt động công nghiệp này đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể ô nhiễm môi trường. Hầu như các làng nghề đều thải ra chất thải mà không qua xử lý, đã gây ra ô nhiễm nước, không khí và ô nhiễm chất rắn vượt quá các tiêu chuẩn của Luật Bảo vệ môi trường quốc gia đặt ra.
Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: AGROINFO)
 
Dự án do Đại học quốc gia Úc phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT thực hiện nhằm mục đích hiểu rõ hơn về các nguyên nhân và tác động của ô nhiễm nước tại cấp làng, xã, huyện, tỉnh và cấp quốc gia, và hiệu quả của các chính sách trong việc giải quyết những nguyên nhân này. Từ đó, tìm được cái giải pháp thực tiễn nhằm giải quyết ô nhiễm nước và góp phần bền vững về môi trường sinh thái và kinh tế xã hội của làng nghề Việt Nam.

Phòng Truyền thông &ĐTCS - AGROINFO


Tin khác