Hạn chế chăn nuôi tại vùng đồng bằng

09/03/2012

Theo định hướng tái cơ cấu ngành chăn nuôi (giai đoạn đến năm 2020), Bộ NNPTNT đã đưa ra một số chính sách quan trọng.

Trong đó, tập trung vào nhóm giải pháp chuyển đổi vùng sản xuất chăn nuôi theo hướng ưu tiên phát triển chăn nuôi tại các vùng trung du, miền núi, nơi có quỹ đất còn rộng.
Hạn chế chăn nuôi tại các vùng đồng bằng, những nơi tập trung đông dân cư. Quy hoạch đất cho phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại, trồng cỏ, cũng như trồng các loại cây làm thức ăn chăn nuôi.
Bộ NNPTNT cũng đưa ra dự báo, đến năm 2020 tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp chiếm trên 42% với mức tăng bình quân trước mắt giai đoạn 2012-2013 đạt 7-8% và từ năm 2015 trở đi sẽ có các sản phẩm thịt xuất khẩu.
Theo Nông thôn ngày nay

Tin khác