Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

09/03/2012

Chiều 8/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã ký kết Nghị quyết liên tịch về việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2020.

Theo đó, Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn, tập trung vào 5 nội dung: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tổ chức các hoạt động khuyến nông, dạy nghề hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất; phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế hợp tác. Hai bên xây dựng, triển khai định hướng về phát triển nông nghiệp nông thôn, các chương trình, dự án do ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và các dự án có liên quan; Tổ chức các phong trào thi đua, tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và công tác Hội. 
Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường cho rằng giai đoạn 2006-2010, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, các nội dung thực hiện vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần rút kinh nghiệm. Thời gian tới, hai đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết: Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với tổ chức Hội Nông dân thực hiện tốt các nội dung tại lễ ký kết, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan của Hội Nông dân được tham gia thực hiện các chương trình, dự án khác do Bộ chủ trì nhằm hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới./.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=511305


Tin khác