Tìm đòn bẩy cho SMEs nông nghiệp nông thôn

15/05/2006

Ngày 10 tháng 5 năm 2006, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT tổ chức sinh hoạt học thuật về  “Thực trạng và giải pháp khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp, nông thôn”. Ngày 10 tháng 5 năm 2006, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT tổ chức sinh hoạt học thuật về  “Thực trạng và giải pháp khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp, nông thôn”. |Tại đây, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT nghe các chuyên gia nghiên cứu cao cấp TS. Vũ Quốc Tuấn, Ban nghiên cứu của Thủ tướng chính phủ, TS. Lê Đăng Doanh, Bộ Kế hoạch và đầu tư trình bày về các chủ đề phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần xây dựng nông thôn mới, một số vấn đề về doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó, các kinh nghiệm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam cũng được TS. Trần Kim Hào, Viện Quản lý Kinh tế TW trình bày tại hội thảo. Mục tiêu chính của buổi sinh hoạt học thuật này là tạo diễn đàn để thu hút các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học đóng góp những đề xuất chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nông nghiệp nông thôn phục vụ công tác hoạch định chính sách của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT trong thời gian tới.

 
Hoàng Ngân


Tin khác

©2020 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062, Email: viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC