Sơn Tây: Phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa

11/09/2012

Đây đang là hướng đi trong xây dựng nông thôn mới ở một địa phương giàu bản sắc văn hóa làng quê đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ là thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Xã điểm đột phá
Là xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của thị xã (TX) Sơn Tây, sau hơn 1 năm triển khai xây dựng, đến nay bước đầu bộ mặt NTM của xã Sơn Đông đã dần hình thành. Theo thống kê, đến nay tổng nguồn vốn thực hiện chương trình NTM của xã đạt trên 30 tỷ đồng, cơ bản đạt được 12/19 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Bước đầu đã tạo được phong trào thi đua xây dựng NTM trong nhân dân.
Sản xuất vụ thu đông ở thị xã Sơn Tây.
 
Sơn Đông hiện đang tập trung động viên nhân dân hiến đất được trên 6.000m2, trong đó hiến trên 3.000m2 đất các loại để xây dựng công trình phúc lợi. Thực tế, trước khi bắt tay xây dựng NTM, Sơn Đông chỉ có 1 tiêu chí đạt và 4 tiêu chí cơ bản đạt, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn cao, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ… Hơn nữa, Sơn Đông là xã được phê duyệt đề án muộn nhất so với 15 xã điểm của Hà Nội. Vì thế, việc đạt được 12 tiêu chí đến thời điểm này được coi là cú bứt phá ngoạn mục của xã điểm Sơn Đông.
Ông Nguyễn Quang Sơn- Bí thư Thị ủy Sơn Tây cho biết: “Đến nay, Sơn Tây đã có 3 xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM năm 2015; 3 xã và toàn TX đã duyệt xong đề án xây dựng NTM. Trong đó, xã Sơn Đông được chọn là xã điểm NTM đã lập xong quy hoạch. Hiện TX cũng đang triển khai lập quy hoạch ở tất cả các xã...”. Tuy nhiên, ông Sơn cho biết thêm: “Quá trình xây dựng NTM ở Sơn Đông cũng như TX. Sơn Tây còn bộc lộ một số hạn chế như: Tiến độ triển khai thực hiện đề án chậm; chưa thực hiện được việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; chưa huy động được các nguồn vốn xã hội hóa, vốn doanh nghiệp, vốn nhân dân…”.
Giữ gìn bản sắc văn hóa Bắc Bộ
TX.Sơn Tây hiện còn nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, trong đời sống cộng đồng nhân dân còn lưu giữ nhiều lễ hội văn hóa truyền thống cùng với nhiều nét văn hóa tâm linh đặc trưng như thành cổ, làng cổ, đền Và, chùa Mía… Đây được coi là những giá trị tinh thần vô giá, mang đậm chất đồng bằng Bắc Bộ. Do vậy, việc xây dựng NTM trên địa bàn TX đã được Sơn Tây xác định là sự kết hợp hài hòa giữa cái cũ và cái mới, nét truyền thống và hiện đại để NTM nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Theo ông Nguyễn Công Soái- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, xã Sơn Đông và TX. Sơn Tây cần thực hiện tốt Chương trình 02 của Thành ủy; tập trung phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, từng bước nâng cao đời sống người dân.
TX.Sơn Tây phấn đấu đến năm 2015 có 50% số xã đạt chuẩn NTM và đến năm 2018, có 100% số xã được công nhận đạt 19 tiêu chí NTM.
Sơn Đông cần công bố công khai quy hoạch cho người dân biết, xây dựng và quản lý theo quy hoạch. Đối với nguồn vốn xây dựng NTM còn hạn chế, cần chọn dự án ưu tiên đầu tư, hướng người dân vào các việc không cần nhiều kinh phí như dồn điền đổi thửa, xây dựng làng văn hóa…
Đối với TX, sớm chỉ đạo, phê duyệt các đề án, quy hoạch xây dựng NTM tại các xã còn lại, tập trung vào dạy nghề, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; phấn đấu năm 2015, Sơn Tây hoàn thành xây dựng NTM.
Theo Nông thôn ngày nay

Tin khác