Bộ trưởng Cao Đức Phát làm việc với Viện CS&CL PTNNNT.

15/09/2006

Chiều ngày 14/9/2006, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã có buổi làm việc với Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (Viện CS&CL) tại trụ sở số 6 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội.

Chiều ngày 14/9/2006, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã có buổi làm việc với Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (Viện CS&CL) tại trụ sở số 6 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội.| Cùng đi còn có Thứ trưởng Bùi Bá Bổng và đại diện Vụ tài chính, Vụ kế hoạch, Vụ xây dựng cơ bản, Vụ khoa học và công nghệ, Vụ Tổ chức, Vụ hợp tác quốc tế và Ban quản lý các dự án nông nghiệp.

Viện trưởng - Tiến sỹ Đặng Kim Sơn đã báo cáo khái quát với lãnh đạo Bộ những nét cơ bản về tình hình tổ chức, hoạt động, các khía cạnh về nguồn nhân lực, tài chính, hợp tác quốc tế, cơ sở hạ tầng và điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên trong Viện hiện nay. Mặc dù Viện mới được thành lập và đang vượt qua nhiều khó khăn song ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Viện đã nỗ lực đoàn kết làm việc,  và bước đầu đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Các cán bộ của Viện không những đã thực hiện công tác nghiên cứu, mà còn bắt đầu phát triển hoạt động dịch vụ và hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế.

Quyết tâm của Viện là sẽ sớm chuyển đổi mô hình hoạt động theo Nghị định 115 của Chính phủ. Mục tiêu hàng đầu của Viện là trở thành một đơn vị tham mưu về chiến lược, chính sách của Bộ, đồng thời có tầm ảnh hưởng phục vụ cho các đối tượng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ NN&PTNT đánh giá cao những thành tựu ban đầu mà Viện CS&CL đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời cũng nêu ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới của Viện trong các giai đoạn sắp tới.

Bộ trưởng Cao Đức Phát đã nêu ra những câu hỏi hết sức cụ thể về kết quả hoạt động của Viện đạt được trong thời gian vừa qua, những vấn đề cấp thiết của ngành đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay mà Bộ cần có sự tham mưu của Viện. Mặt khác, đồng chí cũng gợi mở những định hướng phát triển lớn cho Viện. Bộ trưởng khẳng định, nhu cầu và quyết tâm xây dựng một đơn vị tham mưu cho Bộ về chiến lược, chính sách và quản lý ngành là rất lớn và đã có từ lâu. Nhiệm vụ của Bộ NN&PTNT đối với nhân dân, với Đảng và nhà nước ngày càng trở nên nặng nề, phức tạp. Do đó, các cơ quan tham mưu của Bộ, trong đó có Viện CS&CL cần phải ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là về mặt chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu phải xứng tầm. Toàn thể cán bộ công nhân viên của Viện CS&CL phải xây dựng và luôn giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí. Cán bộ của Viện phải là những người có năng lực chuyên môn giỏi, sử dụng thành thạo nhiều ngoại ngữ và các phương pháp nghiên cứu hiện đại, nắm vững chiến lược, chính sách phát triển của ngành cũng như của Đảng và Nhà nước. Trong Viện cần hình thành cho được các nhóm chuyên gia đầu ngành có khả năng phát hiện và xử lý hiệu quả, kịp thời các vấn đề chiến lược, chính sách và quản lý của ngành.

Đồng chí Thứ trưởng Bùi Bá Bổng và các đồng chí đại diện các đơn vị quản lý của Bộ đã nêu ra các khía cạnh cụ thể khác nhau trong tổ chức, hoạt động mà Viện CS&CL cần phải lưu ý trong thời gian tới để đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ mới mà Bộ giao cho Viện. Đồng thời, các đồng chí cũng cơ bản nhất trí đối với những kiến nghị của Viện nhằm phát triển Viện CS&CL thành cơ quan tham mưu chiến lược, chính sách và quản lý của Bộ.

Thay mặt lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Viện, đồng chí Viện trưởng - Tiến sỹ Đặng Kim Sơn cám ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, góp ý mà các đồng chí lãnh đạo Bộ đã dành cho Viện. Trên cơ sở những định hướng chỉ đạo và giúp đỡ mà Bộ NN&PTNT đã, đang và sẽ dành cho Viện, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Viện hết sức nỗ lực để xây dựng và phát triển đơn vị, hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ mà Viện được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn của đất nước.

TT Thông tin

Viện CS&CL PTNNNT

 


Tin khác

©2020 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062, Email: viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC