Hôi thảo "Những vấn đề về Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân ở Trung Quốc"

30/10/2007

Hội thảo do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức, trong khuôn khổ chương trình hợp tác khoa học giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc Vụ Viện Trung Quốc. - Thời gian: 02 ngày, 30 và 31 tháng 10 năm 2007, bắt đầu từ 8h30

- Địa điểm: Hội trường 3D (tầng 3) - Viện Khoa học xã hội Việt Nam, số 01, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Tin khác