Hội thảo "Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam"

24/10/2007

Hội thảo do Tạp chí hoạt động khoa học - Bộ KHCN phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức. - Mục đích: Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên Thế giới và Việt Nam: đề xuất tiêu chí, nội dung, bước đi và các biện pháp thúc đẩy phát triển...

- Thành phần tham dự: Đại diện các nhà quản lý, nhà khoa học thuộc 2 Bộ Khoa học công nghệ và Bộ NN&PTNT; các chuyên gia nước ngoài Australia, Trung Quốc...; các doanh nghiệp.

- Thời gian: 01 ngày, 8h30 ngày 24 tháng 10 năm 2007.

- Địa điểm: Viện cây lương thực và thực phẩm, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

(Xe đón đại biểu vào lúc 6h30 tại Bộ Khoa học và Công nghệ - 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội)

Tin khác