Báo cáo phát triển thế giới năm 2008: Tăng cường nông nghiệp cho phát triển nông thôn

04/01/2008

Báo cáo phát triển thế giới 2008 đã được Ngân hàng Thế giới chính thức công bố ngày 19/10/2007 tại Washington DC và được công bố tại Việt Nam ngày 11/12/2007. Với tiêu đề “Tăng cường nông nghiệp cho phát triển”, bản báo cáo cảnh báo rằng mục tiêu toàn cầu nhằm giảm tỉ lệ nghèo xuống còn một nửa vào năm 2015 sẽ không thể thực hiện được trừ khi tránh được tình trạng đã tồn tại trong vòng 20 năm qua: nông nghiệp và nông thôn bị lãng quên và đầu tư thấp.

Ấn phẩm của Ngân hàng Thế giới

Nhà xuất bản: NXB Văn hóa – Thông tin

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 535

Giá bìa: 75.000

Báo cáo phát triển thế giới 2008 là báo cáo lần thứ 30 trong chuỗi ấn phẩm và là lần thứ 2 báo cáo phát triển bàn về vấn đề nông nghiệp. Báo cáo tập trung trả lời ba câu hỏi lớn:

1. Nông nghiệp có thể đóng góp gì cho phát triển? Nông nghiệp đã có nhiều đóng góp hữu hiệu cho tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo ở nhiều quốc gia. Nhưng sẽ có nhiều quốc gia khác có thể được hưởng lợi nếu chính phủ và các nhà tài trợ không coi nhẹ nông nghiệp trong chính sách và khắc phục được tình trạng đầu tư thiếu hoặc đầu tư không đúng chỗ.

2. Đâu là những công cụ hữu hiệu để sử dụng nông nghiệp cho phát triển? Đó là tăng tài sản cho hộ nghèo, tăng năng suất cho các nông hộ nhỏ cũng như ngành nông nghiệp nói chung và tạo cơ hội việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn mà những người nghèo nông thôn có thể tận dụng được.

3. Làm thế nào để thực hiện có hiệu quả nhất chương trình nông nghiệp cho phát triển? Bằng cách thiết kế các chính sách và qui trình ra quyết định phù hợp với các điều kiện kinh tế xã hội của từng nước, huy động sự hậu thuẫn chính trị va cải thiện các công tác quản trị nông nghiệp.

Có thể đọc bản báo cáo đầy đủ tại:

http://go.worldbank.org/ZJIAOSUFU0Tin khác