Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế đến lao động, việc làm và đời sống người dân nông thôn

30/06/2009

Nằm trong xu thế suy giảm, khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, từ đầu năm 2008 trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Tình trạng lạm phát gia tăng và kinh tế vĩ mô mất cân đối gây những tác động xấu lên kinh tế xã hội, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân nông thôn- nhóm xã hội dễ bị tổn thương.

Để những chính sách hỗ trợ cho những đối tượng này kịp thời và đúng mục tiêu, cần có những báo cáo, khảo sát đưa ra những nguồn thông tin chính thức làm cơ sở. Trước yêu cầu quan trọng và cấp bách đó,Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn nghiên cứu lập báo cáo đánh giá “Ảnh hưởng suy giảm kinh tế đến đời sống nhân dân và tác động của các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội”.

 
 Suy giảm kinh tế làm tăng thêm gánh nặng cho người nông dân

Báo cáo trình bày cụ thể những nội dung cơ bản như sau:

- Khủng hoảng kinh tế đã tác động xấu đến đời sống, thu nhập, việc làm của cư dân nông thôn. Ở các vùng miền núi và vùng nghèo, lao động và việc làm suy giảm nhiều hơn. Tuy nhiên, mức chi tiêu của người dân thì không giảm nhiều hơn so với các vùng khác.

- Khác với hai lần khủng hoảng trước, lần này lao động trở về địa phương địa phương ít có cơ hội tìm kiếm việc làm, đặc biệt là khó tiếp cận vào lao động nông nghiệp.

- Khủng hoảng kinh tế đã khiến cho đại đa số người dân nông thôn phải cắt giảm chi tiêu cả về sinh hoạt và đầu tư. Tuy nhiên, các hộ nghèo không có mức giảm cao hơn so với nhóm hộ khá.

- Khủng hoảng kinh tế đã làm cho nhiều hộ gia đình cận nghèo, cận đói rơi xuống nghèo, đói. Hiện tượng xã có số hộ nghèo tăng xẩy ra ở tất cả các tỉnh, địa bàn, trong đó tỷ lệ các xã này tăng mạnh ở khu vực miền núi, xã có điều kiện kinh tế khó khăn.

- Suy giảm kinh tế đã làm giảm đầu tư cho sản xuất, tập trung nhiều ở các xã đồng bằng, trung du, xã khá.

- Đối với sự thay đổi về đất sản xuất, tỷ lệ diện tích đất bỏ hoang tăng mạnh ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

- Khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Báo cáo tham khảo chính sách

Tác giả: Vũ Trọng Bình


Tin khác