Cơ hội để nhà nghiên cứu Việt Nam đăng tải trên tạp chí Agribusiness

28/08/2009

AGROINFO - Trong cuộc trao đổi với các độc giả của hội nghị các nhà kinh tế nông nghiệp thế giới tại Bắc Kinh ngày 19/8/2009, giáo sư Ronald W. Cotterill tổng biên tập ...

tạp chí Agribusiness cho rằng tạp chí rất quan tâm đến các vấn đề về kinh tế và marketing ở các nước đang phát triển, đặc biệt là các nền kinh tế đang nổi (emerging economies).

 

 Giáo sư Ronald W. Cotterill

 

 Giao diện tạp chí Agribusines điện tử

Các phân tích về ngành hàng, mối quan hệ của giá cả và thị trường nội địa với thị trường quốc tế là những ưu tiên của tờ tạp chí. Giá sư cũng tiết lộ 25 năm nay trên tờ tạp chí agribusiness chưa từng xuất hiện một bài nào về Việt Nam. Đây thực sự là một điều đáng tiếc đối với các độc giả của tờ tạp chí, song cũng là cơ hội cho các nhà nghiên cứu kinh tế nông nghiệp của Việt Nam trong việc chuyển tải các kết quả nghiên cứu ra thế giới.

AGROINFO


Tin khác