CEPR ra mắt bản tin

03/09/2009

AGROINFO – Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa xuất bản “Bản tin CEPR”...

Các bản tin có nội dung chủ đạo là các bài viết, các nghiên cứu của CEPR về kinh tế và chính sách. Bản tin CEPR được xuất bản 2 tháng 1 số.

Bản tin của CEPR xuất bản 2 tháng 1 số

Trong bản tin đầu tiên (tháng 7 và 8 – 2009), CEPR cập nhật nhiều thông tin nghiên cứu hữu ích như: “Kinh tế Việt Nam 2008: Suy giảm và thách thức đổi mới; Khủng hoảng Kinh tế Thế giới và bài học cho Việt Nam (TS. Lê Hồng Nhật); Nghiên cứu về Môi trường Kinh doanh tại Việt Nam; Khủng hoảng Kinh tế hiện nay: Phân tích và khuyến nghị từ lý thuyết kinh tế trường phái Áo…

Bên cạnh đó, các tin tức báo chí cũng được cập nhật: Doanh nghiệp đang găm giữ lượng lớn USD; CEPR: Một năm nhìn lại…

Những thông được cập nhật rất hữu ích trong việc nghiên và hoạch định chính sách về kinh tế. Để xem chi tiết về bản tin, có thể truy cập vào website www.cepr.org.vn hoặc liên hệ qua email info@cepr.org.vn

AGROINFO


Tin khác