Quyết định Về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị , vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn

29/10/2009

Ngày 17/04/2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký, thông qua quyết định 497 về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị , vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn Nội dung cụ thể nghị quyết 497/ QD – TTg :

../images/2009/10/QD497TTG.PDF                  

Tin khác