Miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển Chấp hành viên thi hành án dân sự không qua thi tuyển

23/11/2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyển dụng Chấp hành viên thi hành án dân sự đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa..

Ngày 04 tháng 11 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định sô 1777/QĐ-TTg, an hành Danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại các đại bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển.

Theo danh sách ban hành kèm theo, có tất cả 32 tỉnh với 167 chi cục thi hành án dân sự được áp dụng quy chế này.

Xem toàn văn tại đây

Theo www.chinhphu.vn


Tin khác