Khai trương VTC16 - Kênh truyền hình về nông nghiệp

15/03/2010

VTC16, một kênh truyền hình chuyên cung cấp thông tin liên quan tới nông nghiệp, nông dân và phát triển nông thôn của Đài VTC sẽ ra mắt quý khán giả trong tháng Tư.

Theo Ông Tống Khiêm, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, sự ra đời của kênh truyền hình này là vô cùng cần thiết, đặt biệt với một quốc gia có tới 70% dân số sống tại các vùng nông thôn.

Một cuộc khảo sát do Bộ Nông Nghiệp Việt Nam và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam thực hiện đã chỉ ra rằng rất ít hộ nông dân có khả năng tiếp cận đầy đủ các nguồn thông tin, do vậy việc tiếp cận nhưng thông tin thực sự hữu ích lại càng hạn chế.

Một kết quả khác từ cuộc khảo sát khác do Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) thực hiện cho thấy nhu cầu thông tin về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và thị trường nguyên liệu đứng đầu trong danh sách những loại thông tin mà người nông dân cần nhất.

Tuy nhiên, thời lượng dành cho những chương trình về khu vưc nông thôn trên đài Truyền hình trung ương (VTV) hiện quá ít ỏi, chỉ khoảng 50 phút một ngày. ”Khát thông tin” được xem là một trong những nguyên nhân chính làm giảm hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong toàn ngành.

Tuy nhiên, thời lượng dành cho những chương trình về khu vưc nông thôn trên đài Truyền hình trung ương (VTV) hiện quá ít ỏi, chỉ khoảng 50 phút một ngày. ”Khát thông tin” được xem là một trong những nguyên nhân chính làm giảm hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong toàn ngành.

Theo ý kiến của ông Tống Khiêm thì VTC 16 sẽ giúp thu hẹp khoảng cách về thông tin giữa các vùng nông thôn và thành thị, cũng như làm cân bằng cơ hội thúc đẩy kinh tế. Điều này sẽ giúp giảm đói nghèo và nâng cao điều kiện sống cho dân cư các khu vực nông thôn.

*******
TV channel on agriculture to be launched

VTC16, a channel specialising in providing information relating to agriculture, farmers and rural development, run by the Vietnam Multimedia Corporation (VTC), will make its debut in April.

According to Director of the National Agricultural Promotion Centre Tong Khiem, the establishment of such a TV channel is very necessary, especially in Vietnam where up to 70 percent of its population live in rural areas.

A survey conducted by the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Canadian Embassy in Vietnam shows that few farm households have sufficient access to various sources of information, and that the useful information that they do receive is limited.

Another survey by the Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development points out that the demand for information on agricultural production techniques and the materials market tops the list of information farmers say they need most.

However, the amount of time for programmes on rural areas on Vietnam Television (VTV) is too little--about 50 minutes per day. This ‘drought’ of information is considered as one of the main factors curtailing the efficiency of farm production across the entire sector.

Khiem said that VTC16 will help narrow the information gap between rural and urban areas as well as equalise opportunities for financial advancement. It will also help reduce poverty and improve living conditions for rural residents, he added./.
AGROINFO


Tin khác