Hội thảo Triển vọng thị trường ngành nông nghiệp Việt Nam 2010

18/05/2010

Ngày 12.5, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức Hội thảo Triển vọng thị trường ngành nông nghiệp Việt Nam 2010.

Năm 2009, giá trị sản xuất nông nghiệp của Việt Nam đạt gần 220.000 tỷ đồng, tăng 3% với năm trước; trong đó, nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm hơn 22% GDP và 25% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập với kinh tế thế giới nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa phát huy được thế mạnh và tiềm năng.

Hội thảo thường niên này nhằm cung cấp thông tin dự báo cho 2 nhóm hàng cà phê và chăn nuôi, tạo mối liên kết giữa nhà sản xuất và nhà kinh doanh với các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách.

Theo (Lê Duy – Báo Người đại biểu nhân dân

- Cập nhật: Thứ Hai, ngày 17/05/2010 )


Tin khác