Các nhà máy thủy điện ở Đắk Lắk thiếu nước nghiêm trọng

01/07/2010

AGROINFO - Lãnh đạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho biết, hiện nay hầu hết các nhà máy thủy điện trên địa bàn Đắk Lắk đang bị thiếu nước nghiêm trọng, gây khó khăn trong việc vận hành sản xuất cung cấp điện lên lưới quốc gia.

 
 Các nhà máy thủy điện ở Đắk Lắk thiếu nước nghiêm trọng
Hồ chứa nước Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah hiện chỉ còn 42 triệu m3 nước (bằng khoảng 10% dung tích hồ chứa), cho nên nhà máy chỉ vận hành được một tổ máy với công suất đạt 70% từ 8 giờ đến 17 giờ hằng ngày. Hồ chứa Nhà máy Thủy điện Buôn Kuốp cũng chỉ còn khoảng 3,4 triệu m3 nước (bằng khoảng 15% dung tích hồ chứa). Theo Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Văn Thiên Nhân, nếu hai nhà máy thủy điện trên vận hành với công suất hiện tại và trong thời gian tới không có mưa ở thượng nguồn sông Sê-rê-pốc, thì chỉ trong vòng 15 ngày nữa hồ chứa của hai nhà máy sẽ ở mực nước chết.

  Năm 2009, cả hai nhà máy thủy điện này phát điện được khoảng một tỷ kWh, nhưng từ đầu năm đến nay mới phát được 260 triệu kWh.


Lê Huê (Theo Báo Đăk Lăk)

Tin khác