Xem xét hỗ trợ 7 tỉnh khôi phục và phát triển sản xuất

01/07/2010

AGROINFO - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách TW năm 2010 cho 7 tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Việc hỗ trợ nói trên thực hiện theo cơ chế hỗ trợ quy định tại Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Cụ thể, theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg, cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các tỉnh miền núi, Tây Nguyên là 80% kinh phí bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại hỗ trợ 70% kinh phí bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện. Đối với các địa phương có mức độ thiệt hại lớn, khi ngân sách địa phương chi hỗ trợ cho nông dân vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh vượt quá 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương sẽ được xem xét, cấp bổ sung kinh phí nhằm giúp các tỉnh, thành phố có đủ nguồn lực để thực hiện.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý tiếp tục ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất thuốc bảo vệ thực vật để phòng, chống bệnh rầy nâu, rầy sọc đen phương nam, vàng lùn và lùn xoắn lá theo Quyết định số 1459/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời lưu ý về trình tự thủ tục và chế độ báo cáo phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.

Về việc bổ sung kinh phí nhằm trang bị các phương tiện phòng chống cháy rừng và khắc phục hậu quả cháy rừng cho các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu vốn của các địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trước mắt, các địa phương chủ động bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung và ngân sách địa phương để thực hiện.


Phạm Khánh (Theo Chinhphu.vn)

Tin khác