Mua tạm trữ tối đa 1 triệu tấn quy gạo vụ hè thu

01/07/2010

AGROINFO - Ngày 30-6, Thủ tướng Chính phủ có quyết định chỉ đạo mua tạm trữ tối đa 1 triệu tấn quy gạo vụ hè thu năm 2010; thời hạn mua tạm trữ trong 2 tháng, tính từ ngày 15-7 đến 15-9-2010.

Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ NN-PTNT hướng dẫn Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức việc phân giao các doanh nghiệp mua số lúa, gạo tạm trữ trên, có tính đến kết quả đã thực hiện mua lúa, gạo đối với vụ đông-xuân năm 2009 – 2010. Các doanh nghiệp thực hiện mua lúa, gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh.

 Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua lúa, gạo tạm trữ; thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 4 tháng, tính từ ngày 15-7 đến ngày 15-11-2010. Chính phủ giao Bộ Tài chính bố trí kinh phí; chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hỗ trợ lãi suất. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định một số ngân hàng thương mại thực hiện việc cho vay mua lúa, gạo tạm trữ.


Lê Huê

Tin khác