Thành phố Lào Cai: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế

01/07/2010

AGROINFO – 6 tháng đầu năm 2010, kinh tế - xã hội của thành phố Lào Cai tiếp tục phát triển, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 111 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2009, bằng 65% kế hoạch giao.

Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Lào Cai bình quân đạt trên 13%/năm; GDP bình quân đạt hơn 20 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước tăng 20%/năm.

Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Lào Cai bình quân đạt trên 13%/năm

Theo báo cáo của UBND thành phố, đến tháng 6/2010, trong cơ cấu kinh tế của thành phố, thương mại - dịch vụ chiếm 47%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 48%, nông nghiệp chiếm 5%. Đến nay, toàn thành phố có 6.000 cơ sở kinh doanh, trong đó 1.800 cơ sở dịch vụ - thương mại, 800 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tổng số có 5.934 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn được cấp phép; 68 hợp tác xã đang hoạt động, tổng doanh thu thương mại 6 tháng đầu năm 2010 đạt 1.369 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 49 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch năm 2010. Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá và đầu tư hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách sạn đạt chất lượng cao, nên lượng khách du lịch đến thành phố từ đầu năm đến nay đạt trên 120.000 lượt người, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2009.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động và thuận tiện trong quản lý các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, UBND thành phố Lào Cai đã ban hành quy chế di chuyển sắp xếp và quản lý hoạt động tại các khu tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Đông Phố Mới và Bắc Duyên Hải, hai khu tiểu thủ công nghiệp tập trung mới tại khu vực Làng Đen (Đồng Tuyển) và Sơn Mãn (Vạn Hoà) đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong 6 tháng đầu năm 2010, UBND thành phố đã duyệt, thông báo vị trí đất và hướng dẫn xây dựng dự án cho 55 cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp Đông Phố Mới và Bắc Duyên Hải, đến nay có 117 cơ sở đủ điều kiện hoạt động trong các khu tiểu thủ công nghiệp của thành phố, có 62 cơ sở đã xây dựng nhà xưởng và đi vào hoạt động. UBND thành phố đang hoàn thiện các thủ tục và đề nghị tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp cho 57 cơ sở, với trị giá 397 triệu đồng.

Ngoài ra, thành phố tăng cường mở rộng và phát triển kinh tế đối ngoại, đặc biệt với huyện Hà Khẩu và các huyện thuộc châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); chú trọng công tác quản lý biên giới, cải cách thủ tục hành chính phục vụ đầu tư, xuất - nhập cảnh, xuất - nhập khẩu, tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho phát triển khu kinh tế cửa khẩu. Đồng thời, tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của người dân, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị... tạo động lực để thành phố Lào Cai trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới vào năm 2012.


Lê Huê (Theo Báo Lào Cai)

Tin khác