Hà Nội đã có sàn giao dịch kết nối cung-cầu nông nghiệp

15/10/2010

Thông qua hệ thống sàn kết nối, nông dân sẽ dễ dàng tìm được đối tác và các doanh nghiệp cũng dễ tập hợp được những sản phẩm đồng nhất, cũng như phát triển được nhiều vệ tinh, mở rộng mạng lưới thu mua, phân phối.

Lễ khai trương hệ thống sàn giao dịch kết nối cung-cầu nông nghiệp thực phẩm và khánh thành điểm sàn kết nối cung-cầu Hà Nội đã được Hội Nông dân Việt Nam và Công ty Phố Chợ tổ chức ngày 13/10, tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng cho biết việc phát triển sàn giao dịch nhằm tạo điều kiện cho các bên liên quan nghiên cứu, học hỏi, chia sẻ để kết nối cung-cầu, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm.

Sàn cũng thiết lập một mạng lưới thông tin đầy đủ, sát thực về sản phẩm, mùa vụ, nơi sản xuất, tạo sự công bằng trong tiếp cận thông tin giữa các vùng miền, làm cơ sở dự báo về nhu cầu đầu vào, đầu ra của hàng hóa; đồng thời xây dựng một hệ thống phân phối rộng khắp, tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí.

Toàn bộ thông tin trên hệ thống sàn được phần mềm quản lý và điều hành xử lý cung cấp, bảo đảm tính khách quan.

Theo bà Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Phố Chợ, từ năm 2011 đến 2020, công ty và Hội Nông dân Việt Nam sẽ triển khai nhân rộng mô hình các điểm sàn đến các huyện, thị toàn quốc và phát triển chuỗi dịch vụ phục vụ thành viên trong hệ thống sàn cũng như xây dựng kênh thu mua và phân phối nội địa cho nông dân và doanh nghiệp chưa có đủ khả năng ra thị trường.

Thông qua hệ thống sàn kết nối, nông dân sẽ dễ dàng tìm được đối tác và các doanh nghiệp cũng dễ tập hợp được những sản phẩm đồng nhất, cũng như phát triển được nhiều vệ tinh, mở rộng mạng lưới thu mua, phân phối.

Bên cạnh đó, các nhà quản lý, khoa học, các tổ chức đoàn thể cũng có điều kiện tìm hiểu thông tin giúp cho việc quy hoạch, hình thành các vùng nguyên liệu, thực hiện liên kết "bốn nhà" một cách hiệu quả.

Theo TTXVN


Tin khác