Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiều giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết 11

21/03/2011

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cho biết, Bộ Nông nghiệp sẽ triển khai nhiều giải pháp trong năm 2011 nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp sẽ đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và ngăn ngừa đột biến giá lương thực, thực phẩm và tăng khối lượng hàng hóa xuất khẩu. Bộ chỉ đạo sát sao về thời vụ, cơ cấu giống vụ lúa Hè Thu sắp tới, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng diện tích vụ Thu Đông nhằm tăng thêm 1 triệu tấn thóc ở đồng bằng sông Cửu Long. Hiện Bộ Nông nghiệp đã cử các đoàn công tác làm việc trực tiếp với các tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang về quy hoạch, kế hoạch chỉ đạo sản xuất lúa Thu Đông. Hiệp hội lương thực Việt Nam, các Tổng Công ty lương thực miền Nam và miền Bắc tiếp tục đẩu mạnh ký kết hợp đồng, thu mua lúa cho nông dân; đồng thời các địa phương tập trung thâm canh, tăng năng suất chất lượng các loại cây công nghiệp, rau quả để tận dụng cơ hội thuận lợi về thị trường và giá như hiện nay để tăng kim ngạch xuất khẩu. Trong lĩnh vực thủy sản, Bộ sẽ tăng cường quản lý, hướng dẫn và hỗ trợ áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng tính hiệu quả và bền vững trong khai thác; chỉ đạo thu hoạch tốt các vụ cá để đạt mục tiêu tổng sản lượng thủy sản khoảng 5,3 triệu tấn. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp sẽ thực hiện nốt các chỉ tiêu còn lại của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, dự kiến hoàn thành 250.000 ha rừng trồng tập trung và 50 triệu cây phân tán. 

Một nhiệm vụ quan trọng khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên và sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển hợp lý, hiệu quả. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn gửi tới các cơ quan hành chính, đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn cách tính và báo cáo việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên nhằm kiềm chế lạm phát. Trong khi chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về sử dụng khoảng tiết kiệm 10% này, trong quá trình duyệt dự toán kinh phía ngoài thường xuyên cho các đơn vị, Bộ yêu cầu chỉ được giải ngân tối đa 90% dự toán được phê duyệt. Ngoài ra các đơn vị hạn chế tối đa các hoạt động lễ hội, kỷ niệm, tổng kết và các cuộc họp không cần thiết; thực hiện tiết kiệm điện 15%, xăng xe 10%, cắt giảm, dừng mua sắm ô tô, điều hòa… 
Bộ cũng tập trung rà soát kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, trong phân bổ kế hoạch có 46 dự án khởi công mới (mức vốn bố trí gần 386 tỷ đồng); trong đó có 4 dự án vốn ODA, 1 dự án nhóm A là dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh và 41 dự án nhóm B, C. Đối với các dự án khởi công mới này, Bộ bố trí kế hoạch vốn cho 4 dự án ODA và dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh. Bổ sung vốn cho 2 dự án khởi công mới để hoàn thành ngay trong năm 2011 là Trạm kiểm dịch thực vật Thụy Vân và dự án Ứng dụng văn phòng điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành của khối cơ quan Bộ. Bộ cũng đình hoãn khởi công 25 dự án và chuyển vốn đầu tư cho các dự án khác… Với các dự án chuyển tiếp, Bộ sẽ điều chỉnh giảm vốn của 4 dự án để bổ sung vốn cho các công trình hoàn thành. 
Đối với kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn năm 2011 Bộ được giao quản lý là 3.500 tỷ đồng, chỉ đáp ứng được khoảng 51% yêu cầu tiến độ, vì vậy trong phân bổ kế hoạch vốn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung vốn cho các dự án hoàn thành, dự án cần đảm bảo an toàn chặn dòng, vượt lũ, chống lũ; nhiều dự án chuyển tiếp khác đã điều chỉnh giảm tiến độ theo mức vốn được giao. Qua rà soát, Bộ đình hoãn khởi công 2 dự án trong năm là hồ Mỹ Lâm và hồ Bản Lải để chuyển sang giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án. Bộ cũng yêu cầu các Tổng cục, Cục Quản lý xây dựng công trình và Thanh tra Bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả sử dựng vốn đầu tư phát triển và vốn trái phiếu Chính phủ. Các Tổng Công ty nhà nước đẩy mạnh cổ phần hóa, tái cơ cấu và kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất; rà soát cắt giảm, sắp xếp lại các dự án đầu tư, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, dàn trải, kể cả các dự án đầu tư ra nước ngoài. 
Theo tinh thần và nội dung của Nghị quyết 11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành bám sát mục tiêu đề ra trong việc đảm bảo an sinh xã hội vùng nông thôn, tăng thu nhập, cải thiện mức sống và điều kiện sống cho dân cư nông thôn. Năm nay, Bộ phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo nông thôn xuống 11%, tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 86%.../. 
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=450951


Tin khác