Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Nhiều chuyển biến tích cực

21/03/2011

Việc ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/6/2010 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 đã tạo cho nhiều địa phương một động lực mạnh mẽ để đẩy mạnh hơn nữa quá trình thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội. Sau một thời gian triển khai, đến nay nhiều địa phương đã hình thành được một số cách làm hay, vận dụng cơ chế hợp lí trong phát triển sản xuất.

Có thể nói, ngay khi Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/6/2010 về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 ra đời, nhiều địa phương đã bắt tay vào triển khai, cho đến nay đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong xã hội.
 
Theo Bộ NN&PTNT cho biết, tính đến tính tháng 3/2011 hầu hết các tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về xây dựng nông thôn mới, 100% số tỉnh đã triển khai đánh giá thực trạng nông thôn mới. Số tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia, các xã đã đạt và cơ bản đạt được, tăng hơn gấp 2 đến 3 lần so với trước khi triển khai. Đến nay đã có 7/11 xã đạt được 10 tiêu chí trở lên, trong đó có 3 xã đạt 14/19 tiêu chí; 3 xã đạt từ 8-10 tiêu chí. Trong đó, một số xã đã đạt được các tiêu chí về thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và tổ chức sản xuất có hiệu quả, đây được xem là những tiêu chí khó thực hiện nhất.
 
Bên cạnh đó, Tổng Cục dạy nghề phối hợp với Trung tâm Khuyến nông các tỉnh mở được 100 lớp dạy nghề cho 7.200 lượt lao động; đồng thời các địa phương đã hình thành và củng cố được hơn 50 tổ hợp tác, phát triển 27 HTX và thành lập 54 câu lạc bộ khuyến nông và tín dụng.
 
Thực tế, sau thời gian khá dài làm điểm Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, vẫn còn không ít hạn chế. Theo ông Hồ Xuân Hùng- Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết: Dù đã thành lập xong bộ máy chỉ đạo ở các cấp, nhưng đa số còn chậm và lúng túng trong triển khai chương trình. Công tác tuyên truyền trong nhân dân, tập huấn cho đội ngũ cán bộ vận hành chương trình còn rất hạn chế. Do đó, đa số người dân và cả cán bộ cơ sở còn chưa hiểu đầy đủ về xây dựng nông thôn mới. Việc rà soát đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí nhiều nơi còn chưa chính xác, chưa phản ánh được đầy đủ và toàn diện về thực trạng nông thôn...
 
Cùng với đó, sự đồng thuận giữa các cấp ở các địa phương trong xây dựng nông thôn mới chưa ở mức cao nhất. Công tác quy hoạch là quan trọng số 1 nhưng chưa thực sự hiệu quả. Đội ngũ tư vấn quy hoạch nông thôn mới còn nhiều hạn chế. Nhiều điểm mô hình chưa được nhân rộng…
 
Theo Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng, mấu chốt để tăng thu nhập cho dân là từng địa phương phải tìm ra được lợi thế của mình để từ đó phát huy.
Do đó để tiếp tục đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020,Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới yêu cầu các địa phương cần chủ động rà soát lại, xác định rõ một số sản phẩm hàng hóa chủ lực về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản để quy hoạch sản xuất phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của huyện, của tỉnh. Quy hoạch sản xuất gắn với dồn điền đổi thửa và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; tập trung đào tạo kỹ thuật sản xuất, kiến thức thị trường cho người lao động theo cây, con đã lựa chọn. 

Cùng với đó, các địa phương phải dành ít nhất 20% số vốn Trung ương hỗ trợ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa cả xã, tăng cường vốn tín dụng cho người dân vay sản xuất thuận lợi, tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến nông sản và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, sớm hình thành các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp quy mô lớn tại các xã điểm.
 
Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, nước ta cơ bản là nước công nghiệp thì trước hết cần xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, nông thôn hiện đại. Mong rằng với sự nỗ lực không ngừng, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ tiếp tục đạt hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội.
 
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30066&cn_id=450577


Tin khác