Hỗ trợ hơn 11.000 tấn gạo cho 6 địa phương

18/05/2011

Ngày 17/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 731/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp, không thu tiền 11.657 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 6 địa phương để cứu đói nhân dân trong dịp giáp hạt năm 2011 và cứu đói cho hộ nghèo thiếu đói do bị hạn hán.

Theo đó, số gạo trên được phân bổ cụ thể như sau: Tỉnh Quảng Bình 2.000 tấn, Thừa Thiên Huế 1.500 tấn, Thanh Hóa 2.049 tấn, Nghệ An 3.908 tấn, Quảng Trị 1.800 tấn và Gia Lai 400 tấn.
Hỗ trợ hơn 11.000 tấn gạo cho 6 địa phương.
 
Thủ tướng lưu ý UBND các tỉnh sử dụng số gạo được cấp trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói; báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện để các Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trường hợp sử dụng sai quy định, không đúng đối tượng, không sử dụng hết số gạo được cấp phải có trách nhiệm hoàn trả để đưa vào dự trữ quốc gia.
AGROINFO – Theo Báo Kinh tế nông thôn

Nguồn:http://kinhtenongthon.com.vn/Story/kinhte-thitruong/2011/5/28383.html


Tin khác