Cục trồng trọt khuyến cáo: Bố trí sản xuất vụ Hè thu và vụ Mùa "càng sớm càng tốt"

18/05/2011

Theo Cục trưởng Cục Trồng trọt, Nguyễn Trí Ngọc, các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất lúa vụ Hè Thu và vụ Mùa 2011 trên cơ sở thâm canh tăng năng suất để bù đắp cho sản lượng lúa bị giảm trong vụ Đông Xuân 2010 – 2011.

Để góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ tăng thêm 1 triệu tấn lúa trên cả nước trong năm 2011, hai vùng này phấn đấu đạt sản lượng 4,67 triệu tấn, tăng khoảng 30.000 tấn so với vụ năm trước. Với diện tích gieo cấy dự kiến đạt 905.000 ha, tùy theo điều kiện sản xuất từng vùng, các địa phương bố trí cơ cấu giống cây trồng và thời vụ hợp lí, tăng cường phòng trừ dịch bệnh để đảm bảo sản xuất an toàn hiệu quả. Theo kế hoạch, vụ Hè Thu tại Bắc Trung Bộ phấn đấu năng suất đạt 44,7 tạ/ha, tăng 6,2 tạ/ha so với vụ trước; vụ Mùa tại vùng đồng bằng sông Hồng đạt 55,4 tạ/ha (tăng 0,2 tạ/ha), vùng Bắc Trung Bộ đạt 45,3 tạ/ha (tăng 2,2 tạ/ha) so với vụ trước.
Do vụ Đông Xuân năm nay thu hoạch muộn hơn hàng năm từ 20 – 25 ngày nên thời vụ Hè Thu và vụ Mùa cũng sẽ bị đẩy lùi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các tỉnh thuộc hai vùng này bố trí thời vụ sản xuất “càng sớm càng tốt” để đảm bảo kế hoạch gieo cấy. Đối với vùng Bắc Trung Bộ, vụ Hè Thu bố trí thời vụ và lựa chọn cơ cấu giống phải đảm bảo thu hoạch trước ngày 5/9 với vùng chạy lụt; vùng thâm canh thu hoạch chậm nhất là ngày 15/9; với vụ Mùa chính vụ kết thúc cấy trước ngày 10/8. Tại vùng đồng bằng sông Hồng, các địa phương gieo mạ Mùa sớm từ 5/6 đến 15/6, cấy cuối tháng 6 đầu tháng 7; với mạ Mùa trung cấy trước 20/7; Mùa muộn gieo đầu tháng 7 và cấy trước ngày 30/7.
Cục Trồng trọt khuyến cáo các địa phương tăng cường sử dụng các giống lúa cực ngắn và ngắn ngày có năng suất cao, chất lượng khá, chống chịu được với sâu bệnh và điều kiện thời tiết bất lợi. Mỗi địa phương nên cơ cấu khoảng 4 giống lúa chủ lực và 4 – 5 giống lúa bổ sung để thuận lợi cho việc quản lý giám sát sâu bệnh hại lúa./.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=460052


Tin khác