Dự kiến điều chỉnh thuế nhập khẩu điều thô từ 5% xuống 0%

16/05/2011

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư về điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng hạt điều chưa bóc vỏ trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi từ 5% xuống còn 0%.

Hiệp hội điều Việt Nam đã kiến nghị xem xét điều chỉnh thuế nhập khẩu hạt điều thô chưa bóc vỏ từ 5% xuống 0%. Theo kiến nghị của Hiệp hội điều, trong thời gian gần đây, diện tích cây điều, sản lượng không tăng mà còn có xu hướng giảm. Trong khi đó, công suất chế biến điều ngày càng tăng. Do vậy, việc giảm thuế nhập khẩu điều sẽ giúp doanh nghiệp duy trì việc nhập khẩu nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu, cũng như góp phần tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người lao động trong ngành chế biến, sản xuất điều.
Được biết, trung bình mỗi năm, các doanh nghiệp chế biến điều trong nước cần hơn 600.000 tấn - 700.000 tấn điều nguyên liệu để chế biến xuất khẩu, trong đó có hơn 50% nguyên liệu phải nhập khẩu.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=459339


Tin khác