Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ

16/05/2011

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết.

Kế hoạch tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính: Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản để tăng năng suất, sản lượng; Tổ chức thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản theo hướng bố trí hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển; Chỉ đạo triển khai có kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho nông dân
Đoàn cán bộ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ thăm mô hình trồng đậu tương sản lượng cao trên địa bàn tỉnh.
 
Với nhóm giải pháp tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản: để tăng năng suất, sản lượng - đây là nhóm giải pháp quan trọng nhất trong việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ. Trong sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ chủ trương đẩy mạnh sản xuất vụ chiêm xuân và vụ mùa - vụ đông, phấn đấu 35,8 nghìn ha diện tích lúa vụ chiêm xuân đạt năng suất cao nhất trên 54 tạ/ha và 33,84 nghìn ha diện tích lúa vụ mùa đạt sản lượng 170 nghìn tấn; tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích ngô xuân đạt 5,5 nghìn ha và ngô vụ mùa - vụ đông đạt 16,57 nghìn ha. Trong công tác chăn nuôi, Sở chủ trương tập trung cao độ hoàn thành tiêm phòng vácxin cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; ngăn chặn kịp thời dịch bệnh, không để lây lan diện rộng, đảm bảo phát triển tổng đàn theo kế hoạch năm 2011 và sản lượng thịt hơi các loại đạt 92,6 nghìn tấn. Trong sản xuất lâm nghiệp: triển khai thực hiện có kết quả chương trình bảo vệ phát triển rừng năm 2011 (trong đó trồng rừng tập trung đạt diện tích 6,5 nghìn ha); tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế về rừng đặc dụng, phát triển du lịch sinh thái.
Ngoài ra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cũng tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống thủy sản trên địa bàn; đảm bảo sản lượng thủy sản nuôi năm 2011 toàn tỉnh đạt 25 nghìn tấn. Công tác thủy lợi: khẩn trương đôn đốc thi công hoàn thiện 11 công trình cấp nước sạch chuyển tiếp xong trước 30/6/2011; hoàn thành kế hoạch tu bổ đê điều năm 2011 trước mùa mưa lũ, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
Với nhóm giải pháp tổ chức thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản theo hướng bố trí hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2011; các đơn vị trực thuộc chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch tiết kiệm, ngày 20 hàng tháng báo cáo cụ thể kết quả thực hiện về phòng Quy hoạch - Kế hoạch của Sở. Ban quản lý dự án các công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung cao độ đôn đốc hoàn thành các công trình thủy lợi phòng chống hạn, tích nước phục vụ sản xuất; đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành các công trình như tuyến đường 32C, các dự án tái định cư Phượng Mao, Tân Phú, Đông Cửu…; chỉ đạo quyết toán dứt điểm các công trình hoàn thành theo quy định, thực hiện công tác giải ngân kịp thời để đẩy nhanh tiến độ thi công của các nhà thầu.
Với nhóm giải pháp triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai có kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2011; chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã; hướng dẫn chi tiết kinh phí xây dựng nông thôn mới phải kết hợp 3-4 loại vốn 1 công trình; kiểm tra xây dựng mô hình phát triển kinh tế trong nguồn vốn xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn phát triển ngành nghề, làng nghề, định canh định cư; đồng thời thực hiện tốt các kế hoạch đào tạo nghề cho nông dân trong năm 2011, chú trọng dạy nghề tại các xã, thôn, bản miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Thiện - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ cho biết: “Đây là những giải pháp tích cực mà ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ và có sự giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện, góp phần, duy trì sản xuất, đảm bảohoàn thành các mục tiêu đã đề ra”.
AGROINFO – Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30066&cn_id=459118


Tin khác