Việt Nam tham gia Ban Cố vấn đặc biệt về nông nghiệp

16/05/2011

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát sẽ tham gia Ban Cố vấn đặc biệt về nông nghiệp - an ninh lương thực - biến đổi khí hậu do Ngân hàng Thế giới (WB) và Hà Lan khởi xướng.

Tại Hà Lan, cuối năm 2010, Bộ NNPTNT cũng đã đồng tham gia tổ chức "Hội nghị toàn cầu về Nông nghiệp, An ninh lương thực và Biến đổi khí hậu" do Hà Lan và WB đồng chủ trì tổ chức. Việc tham gia Ban Cố vấn đặc biệt về nông nghiệp - an ninh lương thực - biến đổi khí hậu sẽ giúp nước ta nâng cao vị thế trên trường quốc tế, đồng thời có thêm điều kiện đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và đối phó với biến đổi khí hậu.
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Nguồn: http://danviet.vn/42993p1c34/viet-nam-tham-giaban-co-van-dac-bietve-nong-nghiep.htm


Tin khác