Gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

28/04/2011

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn việc thực hiện gia hạn một năm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, dựa trên hai tiêu chí về vốn hoặc lao động.

Theo đó, doanh nghiệp thương mại dịch vụ có lao động dưới 100 người và doanh nghiệp nông nghiệp có lao động không quá 300 người sẽ được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu không xét theo tiêu chí lao động, doanh nghiệp được miễn giảm có thể dựa trên tiêu chí quy mô vốn thể hiện trong bản cân đối kế toán cuối năm 2010. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập từ 1.1.2011, số vốn để xác định dựa theo vốn đăng ký ghi trong giấy phép kinh doanh.
Thông tư cũng ghi rõ doanh nghiệp hạng 1, hạng đặc biệt hoặc các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ – công ty con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con sẽ không được gia hạn.
Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn phải loại trừ thu nhập từ các hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu.
Trường hợp doanh nghiệp vừa có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được gia hạn nộp thuế vừa có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh không được gia hạn nộp thuế thì phải hạch toán riêng thu nhập để kê khai nộp thuế riêng.
AGROINFO – Theo Báo Sài Gòn Tiếp thị

Nguồn: http://sgtt.vn/Kinh-te/143753/Gia-han-nop-thue-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho.html


Tin khác