10 tỷ đồng cho hoạt động nghiệp vụ NTM

28/04/2011

Ngày 25.4, Bộ NNPTNT đã phê duyệt Quyết định về kế hoạch triển khai hoạt động nghiệp vụ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về NTM năm 2011.Theo đó, kinh phí cấp cho các hoạt động nghiệp vụ cả năm nay sẽ là 10 tỷ đồng.

Các hoạt động này, bao gồm: Tổ chức hội thảo chuyên đề, các hội nghị sơ kết, tổng kết, kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai thực hiện xây dựng NTM ở các địa phương.
Ngoài ra, tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ, báo cáo viên về NTM, xây dựng mô hình về NTM, tham quan, học tập tại nước ngoài. Xây dựng hệ thống, chỉ tiêu, bộ chỉ số giám sát- đánh giá...
AGROINFO – Theo Báo Nông thôn ngày nay

Tin khác