Danh mục sách mới tại thư viện Ipsard năm 2011

19/08/2011

Kính gửi cán bộ nghiên cứu và quý bạn đọc gần xa danh mục sách mới có tại Thư viện Ipsard

THÔNG BÁO SÁCH MỚI NĂM 2011
 
 

TT
TÊN SÁCH
TÁC GIẢ
1
Đường đến kết quả - thiết kế và thực hiện các đánh giá phát triển hiệu quả
Linda G. Morra Imas
2
Báo cáo phát triển Việt Nam 2011 – Quản lý tài nguyên thiên nhiên
 
3
Cẩm nang rào cản thương mại quốc tế - đối với mặt hàng nông lâm sản XNK của Việt Nam
GS.TS Võ Thanh Thu
4
Mô hình PT xã hội của một số nước PT châu âu – kinh nghiệm và ý nghĩa đối với Việt Nam
GS.TS Nguyễn Quang Tuấn
5
Niên giám thống kê 2010
Tổng cục thống kê
6
Niên giám thống kê Hà Nội
Cục thống kê Hà Nội
7
Quản trị chuỗi cung ứng hoàn hảo
Peter Bolstorff
8
Tài liệu tham khảo quản lý bền vững đất đai
NN và PTNT
9
Thị trường nông thôn khoảng trống của hàng Việt
Bộ Công thương
10
Thuế 2011 – biểu thuế XK – nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu
Bộ Tài chính
11
Triển khai các hệ thống theo dõi và đánh giá – Bộ công cụ phát triển năng lực
Marelize Gorgens
12
Sao biển và nhện – sức mạnh không thể ngăn cản nổi của cơ cấu phân quyền
Ori Brafman

 
 

Tin khác